OFFICEGUY

מותג פרטי

כרגע בפיתוח. 
שימוש על פי הסכם חתום בלבד. OfficeGuy רשאית לשנות את כל התנאים בכל שלב.

איך זה עובד?

 • לאחר חתימה על הסכם, בהתאם להחלטות של שני הצדדים, יוגדר המותג הפרטי שלכם.
 • המערכת מיועדת כרגע לשני סוגים של בעלי מותג:
  • מפיצים תמורת עמלת תוכנית שותפים.
  • מנהלים הרוצים להרחיב את השירותים הניתנים ללקוחותיהם (רואי חשבון, מנהלי אפליקציות וכדומה)

פונקציונליות

 • שינוי לוגו הטקסט 
 • תמיכה בשינוי הדומיין, כולל תעודת SSL.
 • מסך צפייה בארגונים המקושרים למותג.
 • לרואי חשבון - גישה נוחה לדיווחי מע"מ ומקדמות מס הכנסה.
 • אפשרות: יצירת קשר מהמערכת מגיעה ישירות אל בעל המותג.
 • בעל המותג יכול לדרוש הרשאה מכל הנרשמים למותג.
 • הגדרת אפליקציות ברירת מחדל למתחברים למותג.
 • הגדרת ערכת צבעים ברירת מחדל למתחברים למותג.
 • שינוי הדוא"ל האוטומטי של המערכת כך שייצא מהדוא"ל של בעל המותג ובחתימתו.

עלויות

 • 500 ₪ / חודש + מע"מ בעבור האפליקציה והיכולות הבסיסיות.
 • הסדרי הנחות והרחבות שימוש נרחבות לרואי חשבון המכניסים משתמשים מרובים למערכת.

אפשרויות נוספות בתשלום

 • תמיכה בדומיין למותג הפרטי (לדוגמא: https://www.danny.com או https://danny.mog.co.il) - עלות נוספת של 500 ₪ / חודש + מע"מ.
 • תמיכה באפליקציות למותג הפרטי (iOS + Android) - עלות נוספת של 500 ₪ / חודש + מע"מ.
 • תמיכה ב-API למשתמשים המקושרים למותג - עלות של 25 ₪ / חודש + מע"מ לארגון.