OFFICEGUY

חנות אפליקציות

חנות האפליקציות מאפשרת לך לבנות את המערכת שמתאימה לך בדיוק.‎
התשלום למערכת נקבע על פי האפליקציות המותקנות, הקצאת השימוש בהן, וכמות המשתמשים במערכת. לצפייה במחירון לחצו כאן.‎
יצירת מסמכים כגון: קבלה, חשבונית, חשבונית-קבלה, דרישת תשלום, הצעת מחיר, קבלת תרומה ועוד! כולל דוחות, שליחה במייל ודברים רבים נוספים. למידע נוסף.
תיעוד מסמכי הוצאות כולל אפשרות צילום מהנייד, העלאת סריקות מרובות מהמחשב, תמיכה באחוזי הכרה, חישוב דו"חות לרשויות ועוד. למידע נוסף.
קבלת כספים מהלקוח/ה באמצעות כרטיס אשראי, דרך המחשב או הנייד באמצעות הקלדה או גיהוץ. כולל הפקת קבלה אוטומטית, דוחות ועוד. למידע נוסף.
יצירת קישורים לדף תשלום מאובטח על מוצר, שירות או תרומה או קישור לקטלוג לבחירת אפשרות תשלום. כולל משלוחים, תקנונים, קופונים, ועוד. למידע נוסף.
יצירת חיובים אוטומטיים על בסיס חודשי או אחר באמצעות כרטיסי אשראי או הרשאה לחיוב חשבון (מס"ב). כולל קבלה אוטומטית והרבה יכולות חכמות. למידע נוסף.
הפצת ניוזלטרים מעוצבים לנמען אחד או לתפוצה רחבה. עיצוב נוח, שדות דינמיים לטקסט חכם, ריבוי רשימות תפוצה, ריבוי תבניות ועוד. למידע נוסף.
שליחת סמסים לנמען אחד או לתפוצה רחבה. שליחה מהירה ופשוטה, ריבוי רשימות תפוצה, ריבוי תבניות ושדות דינמיים לטקסט חכם. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת לעקוב אחר שיקים ומזומנים, נכנסים ויוצאים והפקדתם בחשבון הבנק. למידע נוסף.
אפליקציה לייצוא קובץ עם כל הנתונים החשבונאיים לטעינה פשוטה לתוכנת חשבשבת למידע נוסף.
אפליקציה ליצירת שורות לחיוב במס"ב, כולל יצירת הקובץ ושליחתו בצורה אוטומטית לצד הפקת קבלה אוטומטית. למידע נוסף.
אפליקציה נלוות לחנות הוירטואלית המאפשרת ללקוחות/תורמים המגיעים לדפי התשלום לשלם באמצעות PayPal. למידע נוסף.
אפליקציה לשליחת קבצים בפקס בקלות, המאפשרת בנוסף גם שליחת מסמכים/כרטיסים מהמערכת. למידע נוסף.
אפליקציה לשליחת קבצים בדואר בקלות, המאפשרת בנוסף גם שליחת מסמכים/כרטיסים מהמערכת. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת ניהול מספר יומנים בצורה חכמה המקושרת לכל המערכת. למידע נוסף.
ניהול סוגי מידע שונים ומגוונים, לקוחות, אנשי קשר, רשימות תפוצה, תהליכים, סדרי פעולה, פגישות ועוד. למידע נוסף.
אפשרות לעריכת מסכי ברירת המחדל של המערכת ושל האפליקציות השונות בתוכה. למידע נוסף.
אפליקציה לניהול שעות עובדים, זמן השקעה בלקוח/ה או פרויקט, והנפקת דרישות תשלום כתוצאה מהשקעה זו. למידע נוסף.
אפליקציה למעקב וניהול שעות עובדים, כולל דוחות על שעות העובדים. למידע נוסף.
אפליקציה פשוטה לניהול משימות אישיות וארגוניות. למידע נוסף.
אפליקציה ליצירת נוכחות אינטרנטית עם אפשרות ליצירת קשר, תמונות, טקסט וקישורים. למידע נוסף.
בפיתוח!
אפליקציה ליצירת עמודים אינטרנטיים מעוצבים ורספונסיביים בצורה קלה ונוחה. למידע נוסף.
מעקב אחר יתרה או חוסר במלאי על פי הזמנות רכש וחשבוניות למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת ליצור פעולה אוטומטית של שליחת מסר או מסרון בעקבות יצירת כרטיס או שינוי בתוכו, ופעולות אוטומטיות נוספות. למידע נוסף.
אפליקציה לניהול מסלולי ניווט וחלוקה בסידור חכם כולל ממשק נייד לנהגים. למידע נוסף.
בפיתוח!
אפליקציה בפיתוח המאפשרת מעקב אחר אי התאמות בין ניהול החשבונות לבין חשבון הבנק. למידע נוסף.
בפיתוח!
אפליקציה בפיתוח המאפשרת מעקב אחר אי התאמות בין סליקת האשראי במערכת לבין דיווח התשלומים מחברת הסליקה. למידע נוסף.
בפיתוח!
אפליקציה לרואי חשבון המאפשרת ניהול דיווחים חודשיים ושנתיים ללקוחות, ועוד... למידע נוסף.
בפיתוח!
אפליקציה המאפשרת הפצת תלושי שכר למועסקים על בסיס גיליון נתונים (CSV) ו-PDF. למידע נוסף.
בפיתוח!
אפליקציה לביצוע התאמות מס"ב. קבלת עדכונים בגין כישלונות בחיובי מס"ב. למידע נוסף.
בפיתוח!
אפליקציה לניהול הרשאות לחיוב חשבון במס"ב. קבלת עדכונים בגין הקמות וביטולי הרשאות. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית המהווה יסוד לכל מערך התשלומים במערכת. למידע נוסף.
אפליקציה לשליחת התראות בדוא"ל על פי הגדרות מסוימות של תיקייה ותצוגה. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית המאפשרת סליקת אשראי במערכת. ניתן להשתמש בה כתשתית API. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית חשובה. מאפשרת שליחת מיילים מהמערכת. ניתן להגדיר שליחה באמצעות SMTP. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית של OfficeGuy. האפליקציה מציגה את המשתמשים בעלי ההרשאות לארגון. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת להעניק הרשאות ברמת התיקייה פר משתמש. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת להוריד גיבוי ידני/אוטומטי של כל נתוני הארגון השמורים במערכת OfficeGuy למידע נוסף.
אפליקציה היוצרת ומנגישה תיעוד מדויק של כל הפעולות שנעשו במערכת, מתי נעשתה הפעולה, על ידי מי ומה היה התוכן שלה. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית של המערכת הכוללת בתוכה את תיקיית הלקוחות המשמשת את כל האפליקציות. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת לשפר את אבטחת המידע של הארגון על ידי קביעת רף אבטחה מינימלי להתחברות למידע נוסף.