OFFICEGUY

חנות אפליקציות

חנות האפליקציות מאפשרת לך לבנות את המערכת שמתאימה לך בדיוק.
התשלום למערכת נקבע על פי האפליקציות המותקנות, הקצאת השימוש בהן, וכמות המשתמשים במערכת. לצפייה במחירון לחצו כאן.
יצירת מסמכים כגון: קבלה, חשבונית, חשבונית-קבלה, דרישת תשלום, הצעת מחיר, קבלת תרומה ועוד! כולל דוחות, שליחה במייל ודברים רבים נוספים. למידע נוסף.
ניהול ותיעוד מסמכי ההוצאות. וידוא תשלום וקבלת חשבונית מספקים, צילום הוצאות בטלפון והעלאת מספר קבצים. סריקה ומילוי פרטים אוט' שליחה אוט' לרו"ח ועוד. למידע נוסף.
קבלת כספים מהלקוח/ה באמצעות כרטיס אשראי, דרך המחשב או הנייד באמצעות הקלדה או גיהוץ. כולל הפקת קבלה אוטומטית, דוחות ועוד. למידע נוסף.
יצירת קישורים לדף תשלום מאובטח על מוצר, שירות או תרומה או קישור לקטלוג לבחירת אפשרות תשלום. כולל משלוחים, תקנונים, קופונים, ועוד. למידע נוסף.
אפליקציה ליצירת שורות לחיוב במס"ב, כולל יצירת הקובץ ושליחתו בצורה אוטומטית לצד הפקת קבלה אוטומטית. למידע נוסף.
יצירת חיובים אוטומטיים על בסיס חודשי או אחר באמצעות כרטיסי אשראי או הרשאה לחיוב חשבון (מס"ב). כולל קבלה אוטומטית והרבה יכולות חכמות. למידע נוסף.
הפצת ניוזלטרים מעוצבים לנמען אחד או לתפוצה רחבה. עיצוב נוח, שדות דינמיים לטקסט חכם, ריבוי רשימות תפוצה, ריבוי תבניות ועוד. למידע נוסף.
שליחת סמסים לנמען אחד או לתפוצה רחבה. שליחה מהירה ופשוטה, ריבוי רשימות תפוצה, ריבוי תבניות ושדות דינמיים לטקסט חכם. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית של המערכת הכוללת בתוכה את תיקיית הלקוחות המשמשת את כל האפליקציות. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית של המערכת הכוללת בתוכה את תיקיית הספקים. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת לעקוב אחר שיקים ומזומנים, נכנסים ויוצאים והפקדתם בחשבון הבנק. למידע נוסף.
מעקב אחר יתרה או חוסר במלאי על פי הזמנות רכש וחשבוניות למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת מעקב אחר ההכנסות וההוצאות שלכם לפי סעיפים תקציביים. למידע נוסף.
תמיכה בהפקת חשבוניות אוטומטיות בעת יצירת קבלה על שיקים עתידיים או אשראי בתשלומים. בנוסף, אפשרות הוראה ליצירת חשבונית עתידית. למידע נוסף.
אפליקציה לייצוא קובץ עם כל הנתונים החשבונאיים לטעינה פשוטה לתוכנת חשבשבת למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת ממשק קל וחכם לחיובים מהירים במזומן ובאשראי. למידע נוסף.
אפליקציה נלוות לחנות הוירטואלית המאפשרת ללקוחות/תורמים המגיעים לדפי התשלום לשלם באמצעות PayPal. למידע נוסף.
אפליקציה נלוות לניהול חשבונות, המאפשרת הפקת מסמכים באופן אוטומטי לאחר קבלת תשלום באמצעות BlueSnap. למידע נוסף.
ניהול סוגי מידע שונים ומגוונים, לקוחות, אנשי קשר, רשימות תפוצה, תהליכים, סדרי פעולה, פגישות ועוד. למידע נוסף.
אפשרות לעריכת מסכי ברירת המחדל של המערכת ושל האפליקציות השונות בתוכה. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת ליצור פעולה אוטומטית של שליחת מסר או מסרון בעקבות יצירת כרטיס או שינוי בתוכו, ופעולות אוטומטיות נוספות. למידע נוסף.
אפליקציה לניהול מסלולי ניווט וחלוקה בסידור חכם כולל ממשק נייד לנהגים. למידע נוסף.
אפליקציה ליצירת נוכחות אינטרנטית עם אפשרות ליצירת קשר, תמונות, טקסט וקישורים. למידע נוסף.
אפליקציה לניהול שעות עובדים, זמן השקעה בלקוח/ה או פרויקט, והנפקת דרישות תשלום כתוצאה מהשקעה זו. למידע נוסף.
אפליקציה למעקב וניהול שעות עובדים, כולל דוחות על שעות העובדים. למידע נוסף.
אפליקציה להנהלת חשבונות חד צידית וכפולה, מעקב ודיווח לרשויות, והזנת תנועות חכמה. כל זאת בחיבור ישיר ללקוחות ולכל המערכת. למידע נוסף.
אפליקציה לקבלת עדכון אוטומטי על כרטיסי אשראי שבוטלו ועל כרטיסי אשראי חדשים ללקוחות. משמעותית ביותר למשתמשים בהוראות קבע. למידע נוסף.
אפליקציה לקבלת עדכונים אוטומטיים בגין עסקאות אשראי שחברת האשראי ביטלה ולא תעביר כספים בעבורן. האפליקציה מאפשרת מעקב טיפול בעדכונים. למידע נוסף.
אפליקציה לניהול הרשאות לחיוב חשבון במס"ב. קבלת עדכונים בגין הקמות וביטולי הרשאות. למידע נוסף.
אפליקציה לביצוע התאמות מס"ב. קבלת עדכונים בגין כישלונות בחיובי מס"ב. למידע נוסף.
אפליקציה לשליחת התראות בדוא"ל על פי הגדרות מסוימות של תיקייה ותצוגה. למידע נוסף.
אפליקציה המנטרת כמות וסכום עסקאות בחודש מלקוח/ה, כרטיס או IP, וגם סכום עסקה בודדת ומתריאה במייל על חריגה מרף הניטור. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית חשובה. מאפשרת שליחת מיילים מהמערכת. ניתן להגדיר שליחה באמצעות SMTP. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית של OfficeGuy. האפליקציה מציגה את המשתמשים בעלי ההרשאות לארגון. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת להעניק הרשאות ברמת התיקייה פר משתמש. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת להוריד גיבוי ידני/אוטומטי של כל נתוני הארגון השמורים במערכת OfficeGuy למידע נוסף.
אפליקציה היוצרת ומנגישה תיעוד מדויק של כל הפעולות שנעשו במערכת, מתי נעשתה הפעולה, על ידי מי ומה היה התוכן שלה. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת לשפר את אבטחת המידע של הארגון על ידי קביעת רף אבטחה מינימלי להתחברות למידע נוסף.
אפליקציית תשתית של OfficeGuy. האפליקציה מנהלת את נפח האחסון בו אתם משתמשים במערכת ואת ההקצאות שלו. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית המאפשרת סליקת אשראי במערכת. ניתן להשתמש בה כתשתית API. למידע נוסף.
אפליקציית ניהול תצוגות מאפשרת לכם ליצור תצוגות המותאמות אישית לצרכיכם. תצוגות במערכת הינן צורת הצגה של הנתונים המופיעים בתיקיות. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית המאפשרת קבלת קבצי נתונים מחברות האשראי באופן אוטומטי. למידע נוסף.