OFFICEGUY

חנות אפליקציות

חנות האפליקציות מאפשרת לך לבנות את המערכת שמתאימה לך בדיוק.‎
התשלום למערכת נקבע על פי האפליקציות המותקנות, הקצאת השימוש בהן, וכמות המשתמשים במערכת. לצפייה במחירון לחצו כאן.‎
אפליקציה המאפשרת יצירת קבלה, חשבונית, חשבונית-קבלה וכל מסמך חשבונאי אחר דרך כל מכשיר. למידע נוסף.
סליקת אשראי קלה ונוחה. במחשב או בנייד, מזינים את הפרטים, מונפקת קבלה אוט' והכסף מועבר לחשבון שלכם. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת ליצור דף תשלום מאובטח או קטלוג לבחירה לטובת קניית שירות/מוצר או העברת תרומה. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת לבצע חיובים מחזוריים אוטומטיים על אמצעי תשלום נתמכים כגון אשראי ומס"ב לצד הפקת קבלה אוטומטית. למידע נוסף.
אפליקציה לשליחת דוא"ל מעוצב ודינמי לנמען אחד או לתפוצה רחבה. ריבוי רשימות תפוצה, ריבוי תבניות ועוד. למידע נוסף.
אפליקציה לשליחת סמסים לנמען אחד או לתפוצה רחבה. ניתן לנהל מספר רשימות תפוצה ותבניות ולשלוח טקסט דינמי. למידע נוסף.
אפליקציה לתיעוד הוצאות במערכת באמצעות סריקה מהנייד או מהמחשב והזנת הפרטים שלהן. מאפשרת חישוב דו"חות לרשויות ועוד. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת לעקוב אחר שיקים ומזומנים, נכנסים ויוצאים והפקדתם בחשבון הבנק. למידע נוסף.
אפליקציה לייצוא קובץ עם כל הנתונים החשבונאיים לטעינה פשוטה לתוכנת חשבשבת למידע נוסף.
אפליקציה ליצירת שורות לחיוב במס"ב, כולל יצירת הקובץ ושליחתו בצורה אוטומטית לצד הפקת קבלה אוטומטית. למידע נוסף.
אפליקציה נלוות לחנות הוירטואלית המאפשרת ללקוחות/תורמים המגיעים לדפי התשלום לשלם באמצעות PayPal. למידע נוסף.
אפליקציה לשליחת קבצים בפקס בקלות, המאפשרת בנוסף גם שליחת מסמכים/כרטיסים מהמערכת. למידע נוסף.
ניהול סוגי מידע שונים ומגוונים, לקוחות, אנשי קשר, רשימות תפוצה, תהליכים, סדרי פעולה, פגישות ועוד. למידע נוסף.
אפשרות לעריכת מסכי ברירת המחדל של המערכת ושל האפליקציות השונות בתוכה. למידע נוסף.
אפליקציה לניהול שעות עובדים, זמן השקעה בלקוח/ה או פרויקט, והנפקת דרישות תשלום כתוצאה מהשקעה זו. למידע נוסף.
אפליקציה לניהול שעות עובדים למידע נוסף.
אפליקציה פשוטה לניהול משימות אישיות וארגוניות. למידע נוסף.
אפליקציה ליצירת נוכחות אינטרנטית עם אפשרות ליצירת קשר, תמונות, טקסט וקישורים. למידע נוסף.
בפיתוח!
אפליקציה ליצירת עמודים אינטרנטיים מעוצבים ורספונסיביים בצורה קלה ונוחה. למידע נוסף.
אפליקציה לניהול מסלולי ניווט וחלוקה בסידור חכם כולל ממשק נייד לנהגים. למידע נוסף.
בפיתוח!
אפליקציה בפיתוח המאפשרת מעקב אחר אי התאמות בין ניהול החשבונות לבין חשבון הבנק. למידע נוסף.
בפיתוח!
אפליקציה בפיתוח המאפשרת מעקב אחר אי התאמות בין סליקת האשראי במערכת לבין דיווח התשלומים מחברת הסליקה. למידע נוסף.
בפיתוח!
אפליקציה לרואי חשבון המאפשרת ניהול דיווחים חודשיים ושנתיים ללקוחות, ועוד... למידע נוסף.
בפיתוח!
אפליקציה המאפשרת הפצת תלושי שכר למועסקים על בסיס גיליון נתונים (CSV) ו-PDF. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית המהווה יסוד לכל מערך התשלומים במערכת. למידע נוסף.
אפליקציה לשליחת התראות בדוא"ל על פי הגדרות מסוימות של תיקייה ותצוגה. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית המאפשרת סליקת אשראי במערכת. ניתן להשתמש בה כתשתית API. למידע נוסף.
יצירה ועריכה של דפי תוכן מתוך OfficeGuy הניתנים לגישה לציבור דרך iFrame או דף HTML. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית חשובה. מאפשרת שליחת מיילים מהמערכת. ניתן להגדיר שליחה באמצעות SMTP. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת להגדיר ערכים שיוזנו אוטומטית לשדות על פי המשתמש המחובר למערכת. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית של OfficeGuy. האפליקציה מציגה את המשתמשים בעלי ההרשאות לארגון. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת להעניק הרשאות ברמת התיקייה פר משתמש. למידע נוסף.
פתיחת האפשרות להגדרת תצוגות ברירת מחדל פר משתמש ולא רק פר ארגון. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת להוריד גיבוי ידני/אוטומטי של כל נתוני הארגון השמורים במערכת OfficeGuy למידע נוסף.
אפליקציה היוצרת ומנגישה תיעוד מדויק של כל הפעולות שנעשו במערכת, מתי נעשתה הפעולה, על ידי מי ומה היה התוכן שלה. למידע נוסף.
אפליקציית תשתית של המערכת הכוללת בתוכה את תיקיית הלקוחות המשמשת את כל האפליקציות. למידע נוסף.
אפליקציה המאפשרת לשפר את אבטחת המידע של הארגון על ידי קביעת רף אבטחה מינימלי להתחברות למידע נוסף.