OFFICEGUY
חנות האפליקציות מאפשרת לך לבנות את המערכת שמתאימה לך בדיוק.‎
התשלום למערכת נקבע על פי האפליקציות המותקנות, הקצאת השימוש בהן, וכמות המשתמשים במערכת. לצפייה במחירון לחצו כאן.‎
אפליקציה המאפשרת יצירת קבלה, חשבונית, חשבונית-קבלה וכל מסמך חשבונאי אחר דרך כל מכשיר. לעמוד המלא.
סליקת אשראי קלה ונוחה. במחשב או בנייד, מזינים את הפרטים, מונפקת קבלה אוט' והכסף מועבר לחשבון שלכם. לעמוד המלא.
אפליקציה המאפשרת ליצור דף תשלום מאובטח או קטלוג לבחירה לטובת קניית שירות/מוצר או העברת תרומה. לעמוד המלא.
אפליקציה המאפשרת לבצע חיובים מחזוריים אוטומטיים על אמצעי תשלום נתמכים כגון אשראי ומס"ב לצד הפקת קבלה אוטומטית. לעמוד המלא.
אפליקציה לשליחת דוא"ל מעוצב ודינמי לנמען אחד או לתפוצה רחבה. ריבוי רשימות תפוצה, ריבוי תבניות ועוד. לעמוד המלא.
אפליקציה לשליחת סמסים לנמען אחד או לתפוצה רחבה. ניתן לנהל מספר רשימות תפוצה ותבניות ולשלוח טקסט דינמי. לעמוד המלא.
אפליקציה לתיעוד הוצאות במערכת באמצעות סריקה מהנייד או מהמחשב והזנת הפרטים שלהן. מאפשרת חישוב דו"חות לרשויות ועוד. לעמוד המלא.
בפיתוח!
אפליקציה בפיתוח המאפשרת מעקב אחר אי התאמות בין ניהול החשבונות לבין חשבון הבנק. לעמוד המלא.
אפליקציה המאפשרת לעקוב אחר שיקים ומזומנים, נכנסים ויוצאים והפקדתם בחשבון הבנק. לעמוד המלא.
אפליקציה לייצוא קובץ עם כל הנתונים החשבונאיים לטעינה פשוטה לתוכנת חשבשבת לעמוד המלא.
אפליקציה ליצירת שורות לחיוב במס"ב, כולל יצירת הקובץ ושליחתו בצורה אוטומטית לצד הפקת קבלה אוטומטית. לעמוד המלא.
אפליקציה נלוות לחנות הוירטואלית המאפשרת ללקוחות/תורמים המגיעים לדפי התשלום לשלם באמצעות PayPal. לעמוד המלא.
בפיתוח!
אפליקציה בפיתוח המאפשרת מעקב אחר אי התאמות בין סליקת האשראי במערכת לבין דיווח התשלומים מחברת הסליקה. לעמוד המלא.
אפליקציה לשליחת קבצים בפקס בקלות, המאפשרת בנוסף גם שליחת מסמכים/כרטיסים מהמערכת. לעמוד המלא.
ניהול סוגי מידע שונים ומגוונים, לקוחות, אנשי קשר, רשימות תפוצה, תהליכים, סדרי פעולה, פגישות ועוד. לעמוד המלא.
אפשרות לעריכת מסכי ברירת המחדל של המערכת ושל האפליקציות השונות בתוכה. לעמוד המלא.
בפיתוח!
אפליקציה לרואי חשבון המאפשרת ניהול דיווחים חודשיים ושנתיים ללקוחות, ועוד... לעמוד המלא.
אפליקציה לשליחת התראות בדוא"ל על פי הגדרות מסוימות של תיקייה ותצוגה. לעמוד המלא.
אפליקציה לניהול שעות עובדים, זמן השקעה בלקוח/ה או פרויקט, והנפקת דרישות תשלום כתוצאה מהשקעה זו. לעמוד המלא.
אפליקציה לניהול שעות עובדים לעמוד המלא.
אפליקציה פשוטה לניהול משימות אישיות וארגוניות. לעמוד המלא.
בפיתוח!
אפליקציה המאפשרת הפצת תלושי שכר למועסקים על בסיס גיליון נתונים (CSV) ו-PDF. לעמוד המלא.
אפליקציה ליצירת נוכחות אינטרנטית עם אפשרות ליצירת קשר, תמונות, טקסט וקישורים. לעמוד המלא.
בפיתוח!
אפליקציה ליצירת עמודים אינטרנטיים מעוצבים ורספונסיביים בצורה קלה ונוחה. לעמוד המלא.
אפליקציה המאפשרת ליצור קישור להפצה לתוכנית השותפים ולנהל מעקב אחר תהליך ההצטרפות של האנשים שנרשמו דרככם. לעמוד המלא.
אפליקציה לניהול מסלולי ניווט וחלוקה בסידור חכם כולל ממשק נייד לנהגים. לעמוד המלא.
אפליקציית תשתית המהווה יסוד לכל מערך התשלומים במערכת. לעמוד המלא.
אפליקציית תשתית המאפשרת סליקת אשראי במערכת. ניתן להשתמש בה כתשתית API. לעמוד המלא.
יצירה ועריכה של דפי תוכן מתוך OfficeGuy הניתנים לגישה לציבור דרך iFrame או דף HTML. לעמוד המלא.
אפליקציית תשתית חשובה. מאפשרת שליחת מיילים מהמערכת. ניתן להגדיר שליחה באמצעות SMTP. לעמוד המלא.
אפליקציה המאפשרת להגדיר ערכים שיוזנו אוטומטית לשדות על פי המשתמש המחובר למערכת. לעמוד המלא.
אפליקציית תשתית של OfficeGuy. האפליקציה מציגה את המשתמשים בעלי ההרשאות לארגון. לעמוד המלא.
אפליקציה המאפשרת להעניק הרשאות ברמת התיקייה פר משתמש. לעמוד המלא.
פתיחת האפשרות להגדרת תצוגות ברירת מחדל פר משתמש ולא רק פר ארגון. לעמוד המלא.
אפליקציה המאפשרת להוריד גיבוי ידני/אוטומטי של כל נתוני הארגון השמורים במערכת OfficeGuy לעמוד המלא.
אפליקציה היוצרת ומנגישה תיעוד מדויק של כל הפעולות שנעשו במערכת, מתי נעשתה הפעולה, על ידי מי ומה היה התוכן שלה. לעמוד המלא.
אפליקציית תשתית של המערכת הכוללת בתוכה את תיקיית הלקוחות המשמשת את כל האפליקציות. לעמוד המלא.
אפליקציה המאפשרת לשפר את אבטחת המידע של הארגון על ידי קביעת רף אבטחה מינימלי להתחברות לעמוד המלא.