OFFICEGUY

כך היא באה לעולם - רישום חברה ברשם החברות

כך היא באה לעולם - רישום חברה ברשם החברות
הקמת חברה היא "ביג דיל", ויש לכך משמעויות נרחבות מעבר להגדרה הפורמלית. תהליך הבקשה לרישום חברה אינו דומה לאופן בו נפתחים סוגי עוסקים אחרים ועל כן תוכלו ללכת איתנו צעד צעד כדי להבין בדיוק מה דרוש ומה השלבים בדרך לרישום החברה ולהקמה בפועל של חברה.
מאמר זה יכלול הסבר ממוקד על אופן רישום חברה ברשם החברות ועל המסמכים אותם תידרשו להציג. במידה ואתם מעוניינים לקרוא ולהרחיב מעט על כל התהליך של פתיחת חברה, תוכלו לדלג ישירות לדף הזה.

רישום חברה ברשם החברות

שלב רישום החברה ברשם החברות יבוצע לאחר שהוחלט על סוג החברה אשר תוקם (חברה בע"מ או לא), בחירת שם החברה, ניסוח התקנון ומינוי הדירקטורים. בעת רישום החברה תידרשו להגיש מספר מסמכים לרשם החברות. על פי רוב יוכנו המסמכים האלה על ידי עו"ד מתחום דיני החברות. המסמכים שתידרשו להציג עם רישום החברה:
 • טופס הגשת מסמכים לרישום חברה - עליו להיות חתום על ידי מי שמבקש את רישום החברה ועורך הדין.
  הטופס זמין באתר gov.il.
 • טופס הצהרת בעלי המניות - טופס בו מצהירים בעלי המניות של החברה על הכשירות החוקית להחזיק במניות החברה. על כל בעל מניות בחברה להגיש טופס זה בנפרד, חתום בחתימת עורך דין.
  לחצו כאן להורדת תבנית לטופס הצהרת בעלי המניות.
 • טופס בקשה לרישום חברה - נקרא גם "טופס 1", ועליו להיות חתום על ידי עורך דין. בטופס זה יופיע שם החברה הרצוי ויצויין האם היא חברה בע"מ.
  לחצו כאן להורדת הטופס.
 • הצהרת דירקטורים ראשונים - טופס חתום על ידי עורך דין, בו מצוין הרכב הדירקטורים בחברה . 
 • תקנון החברה - על התקנון להיות מאומת על ידי עורך דין ויש חובה לכלול בו את שם החברה, מטרותיה של החברה, נתונים על הון המניות הרשום ואינפורמציה בנוגע להגבלת אחריות (האם לבעלי המניות יש אחריות מוגבלת לחובות החברה).  
בסיומו של תהליך רישום חברה, תקבל החברה תעודת התאגדות ומספר רישום (ח.פ) ותידרש על פי חוק למנות רואה חשבון אשר יבצע ביקורת על הדו"חות השנתיים של החברה.

ואחרי כל המסמכים - מה קורה?

הגשת המסמכים השונים לבדם בפניה אל רשם החברות לרישום החברה איננה מספיקה. בזמן רישום החברה ברשם החברות תידרשו לשלם אגרת רישום חד פעמית. האגרה עומדת על 2,645 ש"ח, וניתן להנות מאגרת רישום מופחתת על סך של 2,176 ש"ח במידה ומבצעים את התשלום דרך האינטרנט.
עם הקמת החברה ותשלום האגרה, יהיה על החברה לשלם אגרה שנתית לרשם החברות. גם כאן תוכלו לבצע את התשלום אונליין או בפניה אל סניף בנק הדואר. תשלום מופחת של אגרה על סך של 1,133 ש"ח מתאפשר עד ל-1/4/2019, ולאחריו תידרשו לשלם אגרה על סך של 1,506 ש"ח. תשלום האגרה השנתית הוא חובה ורק חברה בסטטוס "מחוסלת" אינה נדרשת לשלמה. תעריפי האגרות מתעדכנים מדי שנה ומפורסמים באתר משרד המשפטים.
פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לפתיחת עסק

תגובות הגולשים

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.