OFFICEGUY

עדכוני מערכת (08/05/2013)

עדכוני מערכת (08/05/2013)
 • אפשרות טעינת קובץ CSV עם עמודות מתת-מאפיין
 • אפשרות הצגת תת-מאפיינים של מאפיינים נכנסים בתצוגת רשימה
 • הגדרת קטגוריה לכל סכמה וקיבוץ כל הסכמות לפי הקטגוריות ברשימת הסכמות
 • הזזת כפתורי המעבר מתצוגה רגילה לתצוגת עריכה לקצה השמאלי של המסך
 • הדגשת כפתורים נפוצים
 • הזזת הכותרת נותנים לך את הכלים לנהל לשורת הכותרת iManage
 • הגדרת נתונים ראשוניים באפליקציה (סוגי מסמכים וכרטסות)
 • הגדרת סכמות באפליקציה
 • מנגנון הגדרות עבור האפליקציות
 • תחילת עבודה על מודול אפליקציות
 • הצגת שדות תאריכים בתבניות השם
פוסטים לפי תגיות: , עדכוני גרסאות

תגובות הגולשים

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.