OFFICEGUY

עדכוני גרסאות (הפוסטים האחרונים)

עדכוני גרסאות (הפוסטים האחרונים)

עדכוני מערכת (15/06/2018)

יצירת סליקת אשראי - שיפור תצוגת הזנת פרטי האשראי (שורה בודדת לכל השדות). יצוא לחשבשבת - תמיכה באיחוד שורות הכנסות לרשומה בודדת. סליקת אשראי - תצוגת סטטוס הסליקה בחיבור למאגד (אחוז עמלה, פרטי חשבון בנק). סליקת אשראי - תצוגת סטטוס הסליקה בחיבור למסוף (תמיכה בסליקת מט"ח, פטור מ-CVV, פטור מת"ז). ניהול הוצאות - תמיכה בתיעוד תשלום מתוך מס' תיעודי הוצאות, ותמיכה בתיעוד הוצאה מתוך מס' תיעודי תשלומים. התאמות אשראי - שיפורים כלליים, תמיכה בביצוע החלפות כרטיסי אשראי אוטומטיות בבילינג. ניהול חשבונו...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (15/06/2018)

עדכוני מערכת (05/06/2018)

שיפור אופן יצירת מסמכי מט"ח - בחירת מטבע/שער/אופן הזנה (ש"ח/מט"ח), והזנת סכומים פשוטה. תמיכה בהפקת מסמכי זיכוי באמצעות טעינת קבצי אקסל (או CSV) מפתחים ובעלי אתרים - פרסום ספריית NPM. תוסף סליקה ל-WooCommerce - שיפור תצוגת השדות, תמיכה במיזוג לקוחות. שיפורי ביצועים, כמו תמיד, כדי שהכל יעבוד לכם מהר וחלק. שיפורים לאפליקציית הפצת מסרים (אפשרות הקטנת השוליים במסרים, אפשרות קביעת מיקום/הסתרת הקישור לצפייה במסר בדפדפן, אפשרות הסתרת שורת הכותרת עם לוגו הארגון). עדכון גרסת תוסף הסליקה ל-WooComm...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (05/06/2018)

עדכוני מערכת (30/05/2018)

שיפורים לאפליקציית הפצת מסרים (אפשרות הקטנת השוליים במסרים, אפשרות קביעת מיקום/הסתרת הקישור לצפייה במסר בדפדפן, אפשרות הסתרת שורת הכותרת עם לוגו הארגון). עדכון גרסת תוסף הסליקה ל-WooCommerce (תמיכה במט"ח, שיפור תצוגת טופס התשלום, תמיכה בריבוי מסופי אשראי) עדכון גרסת הספריות למפתחים (תמיכה ב-API לניהול פעולות באתר) שיפורים קלים בממשקי ה-API של סליקת אשראי
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (30/05/2018)

עדכוני מערכת (25/05/2018)

API - הוספת ספריות מוכנות מראש לשימוש משפות וטכנולוגיות נפוצות: C#/.NET Framework (NuGet), PHP, node.js תמיכה בסליקה במט"ח מתוך יצירת סליקת אשראי ומתוך יצירת חיוב/מסמך מחזורי התאמות אשראי - שכתוב תצוגת הדף הראשי ניהול הוצאות - תמיכה בהפרדה בין תיעוד הוצאה, תיעוד תשלום, ובין תיעוד הוצאה ותשלום ניהול מלאי - שכתוב תצוגת הדף הראשי טריגרים - הרחבת האפליקציה לתמיכה מלאה בחיבור להפצת מסרים (שליחת דוא"ל בעקבות פעולה במערכת), הפצת מסרונים (שליחת מסרון בעקבות פעולה במערכת), עדכון כרטיס. הוספת תמיכ...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (25/05/2018)

עדכוני מערכת (29/04/2018)

API - שיפור דפי ההסבר, ביטול התמיכה ב-SOAP חנות וירטואלית - שיפור התמיכה בשדות נוספים (ביטול המקבצים) עיצוב חדש לתיבת בחירת כרטיס חדשה! פשוטה ונוחה יותר. מסכי הגדרות חדשים לכל האפליקציות, דרך תשתית הגדרות שיפורי עיצוב ומבנה בדפי ההגדרות ובעזרה
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (29/04/2018)

עדכוני מערכת (14/03/2018)

אפליקציית ניהול מלאי! תרגום מלא של המערכת בספרדית שיפורי ביצועים לכל אורך המערכת (ניהול Cache יעיל יותר, שמירת הגדרות יעילה יותר) שיפור דוח הגביה - תמיכה בתצוגת חודשים מהעבר שיפור תצוגת המודלים בכל המערכת (מודלים צרים) שיפור אפליקציית היומן (תמיכה ב-D&D, שמירת התצוגה הנוכחית, יצירת אירוע מתוך היומן עצמו, ברירת מחדל לשעת אירוע) שיפורים מקיפים בחנות הוירטואלית (ניהול חדש לסוגי משלוחים, ניהול קופונים ללא תוספת תשלום, ניהול שדות נוספים פשוט יותר, תמיכה בניהול תקנונים, תצוגת דף מוצר/שירות, ת...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (14/03/2018)

עדכוני מערכת (11/01/2018)

שיפור תצוגת "דף האפליקציה בחנות" (מעכשיו "הגדרות ועזרה") שיפור תהליך שליחת מסר/מסרון - אפשרות שליחה מיד לאחר היצירה תצוגת הזנת נתונים חדשה - הזנת נתונים טבלאית תמיכה בשליחת חשבוניות בווצ'אפ! פורטל חדש עבור תוכנית השותפים דף הגדרות מערכת חדש, פשוט ונוח יותר הוראות קבע - תמיכה בניהול תקרת סכום לחיוב ותוקף הרשאה שיפורים בחנות הוירטואלית - ממשק ניהול נוח יותר, תמיכה בתשלום על משלוח, תמיכה בניהול קופונים (בחינם!), שיפור תצוגת הקטלוג, שיפור תצוגת דף התשלום, תמיכה בהוספת תמונה למוצר/שירות, בי...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (11/01/2018)

עדכוני מערכת (21/12/2017)

מסוף אשראי - שיפור תצוגת דף יצירת עסקה סליקת אשראי - זיכוי על עסקה ביום ביצוע העסקה - יגרום לביטול העסקה, במקום זיכוי שיפור התצוגות הטבלאיות בכל המערכת הוספת סוג עוסק "ועד בית", עבור תמיכה טובה יותר בועדי בתים ניהול חשבונות - שיפור מסך יצירת מסמך (שליחת המסמך לאחר היצירה), שיפור התצוגה המקדימה של המסמך (מעתה התצוגה המקדימה זהה למסמך המקורי) תצוגת סיכום - תמיכה בגרפים! בילינג - אפשרות הגדרת תאריך ייחוס בין החיובים לבין המסמכים שמופקים תוסף ל-WooCommerce - תמיכה בעסקאות תשלומים ניהול חש...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (21/12/2017)

עדכוני מערכת (24/11/2017)

תוסף ל-WooCommerce - פרסום בחנות חנות וירטואלית - שכתוב מנגנון הוספת השדות לקטלוגים/דפי תשלום - תמיכה בהגדרת שמות שונים מהתיקייה המקורית, תמיכה בהוספת תיאור ותמיכה בהגדרת שדות חובה שיפור מנגנון תוכנית השותפים (תצוגת תשלומים פתוחים, היסטוריית תשלומים וכו') שיפור תצוגת דף דפי התוכן במערכת
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (24/11/2017)

עדכוני מערכת (13/11/2017)

תפריט עזרה ותמיכה חדש לגמרי, עם שאלות נפוצות הרלוונטיות לאפליקציה הנוכחית שיפור הניווט מתוך ביצוע פעולה החוצה (כפתור ביטול בסרגל הפעולות) ייצוא לאקסל - שיפור התצוגה, הוספת שורת סיכום בכל הקבצים תצוגות סיכומיות - תמיכה בקיבוץ לפי יום/רבעון/חציון, בנוסף לשבוע/חודש הוספת אפליקציית יומן (בטא) שיפור דף הדוחות - איחוד דפי דוחות לתוך דף אחיד שיפור תצוגת סרגל הפעולות שדות חיפוש - שיפור המראה, ושיפור ממשק עריכת התצוגות זאפייר - תמיכה בשליחת מסרונים, שליחת נתונים מלאים בעת שימוש בטריגר דפי נחי...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (13/11/2017)
פוסטים לפי שנים: עדכוני גרסאות (2018) , עדכוני גרסאות (2017) , עדכוני גרסאות (2016) , עדכוני גרסאות (2015) , עדכוני גרסאות (2014) , עדכוני גרסאות (2013) , עדכוני גרסאות (2012)