OFFICEGUY

עדכוני גרסאות (שנת 2016)

עדכוני מערכת (26/12/2016)

פורסם ב-26/12/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 51) ניהול חשבונות - תמיכה בהגדרת שדות מרכזיים בעריכת המסמכים (באמצעות קטגוריית "כללי") תמיכה בהגדרת לקוח פטור ממע"מ בעבודה עם אפליקציית הבילינג שיפור תצוגת שדות טקסט ארוך - הרחבה אוטומטית שדות מרובי ערכים - שיפור תצוגת השדות, עם הרחבה אוטומטית ניהול חשבונות - תמיכה בהגדרת הפעולות המרכזיות בעבודה עם מסמכים (שליחה, הדפסה, שמירה) חנות וירטואלית - שיפורים מקיפים (דף אפליקציה חדש, תצוגת קטלוגים/דפי מכירה פעילים, תמיכה בדפים באנגלית, תמיכה ב-Google Analytics, תמיכה בהגדרת Redirec...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (26/12/2016)

עדכוני מערכת (19/12/2016)

פורסם ב-19/12/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 50) תמיכה בטעינת קבצי XLS ו-XLSX ביבוא נתונים למערכת תמיכה ביבוא לקוחות עם חיובים מחזוריים בקלות למערכת שיפורים ביצועים (צמצום JavaScript משמעותי) הוספה תמיכה בשדה מסוג טלפון (באמצעות אימות נתונים) הוספת הפונקציה יוםבשבוע תמיכה בביצוע ארכיון לכרטיסים! מעבר לניהול חשבונות מלא לכולם, גם למשתמשים החינמיים! תמיכה בהזנת הערות בשורות התשלום במסמכים תמיכה בהגדרת אמצעי תשלום כפעיל ועדכון תוקף כרטיס אשראי בקלות הוספת מאגר מידע של שאלות ותשובות שיפורים משמעותיים בעורך התוכן של הפצת מ...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (19/12/2016)

עדכוני מערכת (10/11/2016)

פורסם ב-10/11/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 49) שיפורים לניהול אמצעי תשלום ללקוחות - תמיכה בהפיכת אמצעי תשלום היסטורי לפעיל בקליק הוספת התראת מזוודה, שמאפשרת לכם לדעת על הדברים החדשים במערכת! שיפור תצוגת כל דפי הנחיתה של המערכת הקמת דף ראשי עבור מערכת הבילינג, עם יכולות חדשות ונוחות (דוחות, יצירת דרישת תשלום מחזורית וכו') שיפור מסך יצירת חיוב חד פעמי/מחזורי ומסך יצירת זיכוי (תצוגה טובה יותר של מע"מ, תמיכה בעיגול וכו')
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (10/11/2016)

עדכוני מערכת (06/10/2016)

פורסם ב-06/10/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 48) עיצוב חדש לכל המערכת! תמיכה בעמודי מכירה באנגלית ובמט"ח שיפור ביצועים (תצוגות, מעקב אחר שינויים, הגדרות) הפעלת אפליקציית "כרטיס ביקור לעסק" סידור מחדש של דף האפליקציות הקמת דף ראשי נפרד עבור החנות הוירטואלית
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (06/10/2016)

עדכוני מערכת (30/08/2016)

פורסם ב-30/08/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 47) שכתוב של מערכת התפוצה בדוא"ל (מעתה "הפצת מסרים"), עם מגוון רחב של יכולות (עיצוב מייל, מעקב צפיה, מעקב לחיצה על קישורים), ותמיכה בשליחה לכמויות גדולות של נמענים. הוספת תמיכה בעסקאות תשלומים בחנות הוירטואלית תמיכה בשליחת דוא"ל יוצא באמצעות תיבה אישית, ללא הגדרת שרת SMTP חיצוני
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (30/08/2016)

עדכוני מערכת (08/08/2016)

פורסם ב-08/08/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 46) אפשרות הוספת הודעה אישית בשליחת מסמך בדוא"ל תמיכה בהוספת כל סוגי המסמכים מתוך חלון "יצירת הכנסה" מתוך כרטיס הלקוח שיפורי ביצועים משמעותיים בכל המערכת
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (08/08/2016)

עדכוני מערכת (29/07/2016)

פורסם ב-29/07/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 45) שיפורי ביצועים במערכת ניהול החשבונות הוספת תמיכה בתצוגות כרטיס! תמיכה בהוספת תת-כותרת בחנות הוירטואלית תמיכה בעמוד מכירה עם אמצעי תשלום ידני (יצירת הזמנה / חשבונית עסקה)
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (29/07/2016)

עדכוני מערכת (10/07/2016)

פורסם ב-10/07/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 44) תמיכה בעריכת מסמך לא-חשבונאי סגור (הזמנה, חשבונית עסקה/דרישת תשלום, הוצאה וכו') תמיכה בבחירה בין חשבונית עסקה לדרישת תשלום צמצום כפתורים בכרטיס לקוח/ה (חיבור צפיה במסמכים, צפיה בחיובים, צפיה בשעות וצפיה במשימות מקושרות לכפתור בודד) מערכת ניהול לרו"ח - תמיכה בדיווחי אד-הוק, תמיכה בהוספת סוגי דיווחים נוספים הוספת ניהול אישורי שליחת מסמכים חתומים דיגיטלית ללקוחות שדרוגים בחנות הוירטואלית (תמיכה בטקסט מעוצב, תמיכה בעגלות שונות בדפי מכירה שונים, הגדרת תקרה לרכישה לכרטיס בודד)
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (10/07/2016)

עדכוני מערכת (22/06/2016)

פורסם ב-22/06/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 43) אפשרות הפקת מסמכים מקושרים לתעודת משלוח (תמ"ש) שיפורי ביצועים כלליים (MVC) שיפורי ביצועים כלליים (תבניות שם פשוטות ושמורות) הפקת קישורים יפים לשליחה ללקוחות שערי מט"ח - הוספת שערים נוספים מבנק ישראל תלושי שכר - הוספת סיסמה ל-PDFים המופקים מהמערכת
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (22/06/2016)

עדכוני מערכת (30/05/2016)

פורסם ב-30/05/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 42) ארגון מחדש של דף הדיווחים והדוחות (מעתה דוחות שימושיים) בניהול החשבונות ארגון מחדש של דף אפליקציית הניהול לרואי חשבון תמיכה בהגדרת שדה מסוג דוא"ל בניהול הכללי (ובתיקיית הלקוחות בברירת המחדל) הוספת מדריך שימוש לניהול התשלומים יצירת מסך מרכזי ופשוט ליצירת זיכויים או ביטולי מסמכים שיפורים בניהול החשבונות (אפשרות מחיקת לקוחות לדוגמה, הסתרת מוצרי ההנחה והעיגול)
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (30/05/2016)

עדכוני מערכת (16/05/2016)

פורסם ב-16/05/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 41) שיפורים קלים בתהליך ההרשמה/התחברות למערכת שיפורים במערכת הניהול לרואי חשבון (שליחת דיווחים ללקוחות בדוא"ל, תצוגה נוחה יותר לדיווחים שנתיים) הוספת מילון מונחים בדף העזרה שיפורים במסוף האשראי (בדיקת פרמטרים לכ"א, תחילת Redirect מאובטח באמצעות API, זיכוי מתוך עסקה) שיפורים התאמות אשראי (תמיכה במשיכת קבצים עם טוקן באמצעות API, בקשות להצגת שובר) שיפור תהליך הפקת קבצים למס"ב - איחוד רשומות של אותו החשבון לרשומה בודדת
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (16/05/2016)

עדכוני מערכת (03/05/2016)

פורסם ב-03/05/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 40) ניהול חשבונות - שיפור התמיכה בניכוי מס במקור מסוף אשראי - תמיכה בריבוי מסופים בארגון הוספת סוג חדש לשדה חיפוש - "קיים ערך", המאפשר לבדוק האם קיים ערך בשדה בקלות מסוף אשראי - תמיכה בהרצת בילינג באמצעות API (טעינת רשומות, הרצת הרשומות, בדיקת סטטוס) הוספת API המחזיר את פרטי הארגון הפצת תלושי שכר - תמיכה באישור תלושים מבלי לשלוח אותם, תמיכה במחיקת תלושים שלא אושרו שיפורים ביצועים לכל אורך המערכת (ניהול תהליכים מהיר יותר) מסוף אשראי - שיפור תצוגת רשימת העסקאות (הצגת תיאור לכ...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (03/05/2016)

עדכוני מערכת (18/04/2016)

פורסם ב-18/04/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 39) הקפאת שורת הכותרת ביצוא לאקסל שיפורים ביצועים ויציבות בתשתית התאמות אשראי - שיפור כל התצוגות (הוספת כותרות, סדר כללי) יצוא לחשבשבת - תמיכה ביצוא כרטיסי חשבונות חדשים עם פרטים התאמות אשראי - הוספת API לפעולות המרכזיות (ניהול החזרים, ניהול החלפות כ"א, טעינת קבלות) התראות בדוא"ל - תמיכה בתיקיות ההתאמות, תמיכה בשליחה מיידית ביצוע חיוב חד פעמי - הגדרת ברירת מחדל למוצר/שירות וללקוח הפצת תלושי שכר - מעבר לתצוגות רגילות של המערכת התראה בדוא"ל לאחר שליחת קובץ הו"ק למס"ב הוספת אש...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (18/04/2016)

עדכוני מערכת (04/04/2016)

פורסם ב-04/04/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 38) התראות בדוא"ל - שיפור תצוגת המייל שנשלח לכתובת משתנה אפשרות הגדרת תצוגת המחירים בדף התשלום לפני/אחרי מע"מ אפשרות הגדרת קטגוריות לשדות! שיפור ממשק החנות הוירטואלית (עיצוב חדש, הצגת תיאורים למוצרים, הצגת פרטי ההתקשרות לארגון) התאמות אשראי - שיפורים מינוריים (שיפור הקשר לקבלות, סגירה אוטומטית של שוברים פסולים עבור חיוב-זיכוי באותו היום) שליחת כרטיס בדוא"ל - שיפור תצוגת המייל שנשלח אפליקציה חדשה לניהול משימות! שיפור תיבת בחירת תאריך (תמיכה בבחירת "עכשיו", תיקוני באגים) תמיכ...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (04/04/2016)

עדכוני מערכת (17/03/2016)

פורסם ב-17/03/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 37) אפשרות ביצוע עסקת תשלומים בקרדיט אפשרות חדשה בחנות הוירטואלית, המאפשרת יצירת קישור לדף תשלום, המכיל מס' מוצרים בכמות 0 הגדרת חדשה בחנות הוירטואלית, המאפשרת לקבוע כי החיוב הראשון ברכישת חיוב מחזורי, לא יתבצע באופן אוטומטי שיפור מנגנון שליחת התראה דינמית (צמצום הקשר ל-OG) הוספת הגדרה חדשה בלוחות הבקרה, המאפשרת לקבוע האם לוחות הבקרה משתנים לפי משתמש/מכשיר נייד
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (17/03/2016)

עדכוני מערכת (08/03/2016)

פורסם ב-08/03/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 36) הוספת API עבור בדיקת פרטי חשבון בנק אפשרות הגדרת האפליקציות המופיעות בסרגל הצד ובדף הבית הוספת אפשרות הזנת כתובת אתר אינטרנט לארגון (שתופיע על החשבונית, וכקישור בדוא"ל היוצא מהמערכת) שיפורים בחנות הוירטואלית (הוספת שורה המבהירה את הארגון עבורו התשלום מתבצע, שיפור התמיכה במובייל) הוספת מנגנון חדש, המאפשרת המרת שדה מסוג קיים לסוג חדש (לדוגמה, טקסט קצר - לתוך תיקייה ייעודית) שיפור תיבת בחירת כרטיס - אפשרות לחיצה על Ctrl ועל התיבה, בכדי לפתוח את הכרטיס המסומן/הנבחר הרחבת תי...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (08/03/2016)

עדכוני מערכת (22/02/2016)

פורסם ב-22/02/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 35) גרסה ראשונית של תצוגת כרטסת תמיכה בהתאמות בנקים להפקדות מזומן ולהפקדות שיקים עדכון אוטומטי של שורת התשלום בקבלות הו"ק, לפי תאריך הפקת הקובץ למס"ב הפרדת סליקות האשראי לבנקים שונים, לפי ח"א אפשרות הגדרת לקוח/ספק פטור ממע"מ שיפור תצוגת הרשאה ציבורית להוספת כרטיס (הסתרת שדות מקושרים ללא הרשאה) גרסה ראשונית של מערכת הפצת תלושי שכר תמיכה בהפקדות מזומן אפשרות שמירת פרטי חשבון הבנק של הארגון, להזנה מהירה של הוצאות, הפקדות שיקים והפקדות מזומן שיפור כל שדות החיפוש במערכת ההתאמות ...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (22/02/2016)

עדכוני מערכת (01/02/2016)

פורסם ב-01/02/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 34) גרסה 1.0 של מערכת ההתאמות (התאמות אשראי בחברת ישראכרט, התאמות בנקים בכל הבנקים) חסימת גלישה לדפדפנים ישנים מאוד (IE8 ומטה) שכתוב מסך יבוא/יצוא לשיפור הנגישות תמיכה בביצוע עסקאות במטבע יורו במסוף האשראי וב-API הוספת Thumbnail לשדות קובץ המכילים תמונות תמיכה נוחה יותר ביצירת זיכוי ללקוח שיפור ביצועים לכל אורך המערכת (כרטיסים מחוקים) שיפור מנגנון הבילינג האוטומטי (אפשרות הגדרת הפקת מסמכי טיוטה לפי סוג התשלום, הגדרת תאריכים שבהם יופקו קבצי מס"ב באופן אוטומטי) שיפורי דפי ה-A...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (01/02/2016)

עדכוני מערכת (21/01/2016)

פורסם ב-21/01/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 33) שיפור דף יצירת חיוב מחזורי - כך שניתן יהיה לקבוע בקלות את כמות המחזורים לחיוב שיפורי תמיכה בדפדפנים Firefox, Edge, IE שיפורים בתהליך ההצטרפות לסליקה באמצעות מאגד שיפור דף יצירת ביצוע חיוב מחזורי (הוספת יכולות דומות לדף ביצוע חיוב חד פעמי) אפשרות ביצוע חיוב חד פעמי, מתוך בחירת מס' מסמכים ביטול כפתור ה-X בכל המערכת, מלבד טפסים שבהם השימוש מאוד ברור בכפתור שיפור דף האפליקציות (הצגת אפליקציות מותקנות תחילה) שיפור תפריט העזרה, וצמצום כפתורים זניחים בתפריט ההגדרות שינוי במסגר...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (21/01/2016)

עדכוני מערכת (11/01/2016)

פורסם ב-11/01/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 32) שיפור ביצועים בהפקת מסמכים כ-PDF חתום דיגיטלית תמיכה בשליחת קבצים גדולים דרך מערכת ההתראות בדוא"ל תמיכה בדף תשלום עבור מוצר בסכום פתוח שיפורים באשף ההגדרות (סדר בין פרטי ארגון להגדרות ניהול החשבונות) אפשרות הוספת צילומי הוצאות באמצעות API אפשרות ייצוא נתוני תיקייה כ-PDF שיפורים מהותיים בדף יצירת חיוב (תיאור למסמך, תיאור לשורות, כולל/לא כולל מע"מ, אחוז מע"מ, שפת המסמך המופק) פונקציה חדשה "תיקייה", המציגה את תיקיית הכרטיס הנוכחי (שימושי מאוד בעבודה עם תיקיות יורשות) הנגשת...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (11/01/2016)

עדכוני מערכת (07/01/2016)

פורסם ב-07/01/2016 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 31) שיפור תיבת הזנת כרטיס אשראי (רווחים, אייקון) חבילה חדשה בניהול החשבונות - חינם ללקוחות קטנים (3 מסמכים בחודש) אפשרות הזנה אוטומטית של שיקים שינוי נתיבים לכרטיסים ולתיקיות אפשרות שליחת ניהול ספרים וניכוי מס במקור מתוך שליחת מסמך בדוא"ל שיפורי API (שיפור דפי ההסבר, הוספת לוגו, עדכון פרטי ארגון, הפקת מסמכי זיכוי, הפקת קבלות תרומות) הפעלת כפתור מרחף לפעולה המרכזית (מובייל) הוספת אייקונים ברחבי המערכת לתיקיות ולכרטיסים
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (07/01/2016)
פוסטים לפי שנים: עדכוני גרסאות (2020) , עדכוני גרסאות (2019) , עדכוני גרסאות (2018) , עדכוני גרסאות (2017) , עדכוני גרסאות (2016) , עדכוני גרסאות (2015) , עדכוני גרסאות (2014) , עדכוני גרסאות (2013) , עדכוני גרסאות (2012)