OFFICEGUY

עדכוני גרסאות (שנת 2014)

עדכוני מערכת (31/12/2014)

פורסם ב-31/12/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 10) ביטול הגדרות סוגי מסמכים בשימוש דף נחיתה חדש לעוסקים פטורים צמצום וסידור מחדש של כל הכפתורים בדף הראשי של ניהול חשבונות איחוד תצוגת חיפוש ותצוגת טבלה והנגשת אפשרות החיפוש איחוד ושיפור הנגישות של "הוספת שדה לתצוגה" ו"הוספת שדה לתיקייה" צמצום סרגל הניווט לפריט בודד במובייל (Breadcrumbs) כפתור X בכל המערכת חלון מעוצב ל"האם ברצונך לצאת מבלי לשמור את השינויים?"
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (31/12/2014)

עדכוני מערכת (24/12/2014)

פורסם ב-24/12/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 9) שיפור תהליך ההרשמה (שכתוב דף ההתחברות, ההרשמה ואיפוס הסיסמה) יצירת "אשף הגדרות" עבור ההתחברות הראשונית של כל ארגון שיפור תפריט "תצוגות" ב-CRM (איחוד לתפריט אחד, פשוט וברור יותר) שיפור מנגנון ה-Modals (יצירת הכנסה חדשה, יצירת זיכוי חדש וכו')
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (24/12/2014)

עדכוני מערכת (20/12/2014)

פורסם ב-20/12/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 8) הוספת תיאור לכל האפליקציות הוספת תמיכה במעבר בין סוגי עוסקים שונים (שמירה על פרטי הארגון ההיסטוריים, מעבר בין סוגי המסמכים השונים) חיבור כפתור ההגדרות לאייקון בסרגל העליון, והוספת כפתור "הגדרות אפליקציה" לכל אורך המערכת שיפור הנראות בעמודות כפתורים (דף הגדרות, דף עזרה וכו') שיפור תהליך יצירת מסמך חשבונאי (אפשרות להנחה, עיגולים, תצוגת סכומים לפני/אחרי מע"מ)
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (20/12/2014)

עדכוני מערכת (04/12/2014)

פורסם ב-04/12/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 7) פונקציה חדשה "חודשושנה" פונקציה חדשה "כמות" אפשרות שחזור תצוגות שנמחקו שדות מוסתרים שיפור אפליקציית התראות בדוא"ל - הגדרות פשוטות יותר שדה מסוג חדש "תצוגה בתיקייה" אפליקציית תצוגות ברירת מחדל אפליקציית ניהול הרשאות בתוך הארגון מעבר מלא ל-Less מעבר ל-TypeScript גרסה ראשונה של מערכת OfficeGuy + עיצוב חדש
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (04/12/2014)

עדכוני מערכת (25/10/2014)

פורסם ב-25/10/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 6) אפשרות הסרת אפליקציה שיפורים משמעותיים ב-API (חשיפתם כ-Web Services) פתיחת חנות האפליקציות למבקרים תמיכה ברכיב "לוח בקרה" ביצירת לוח בקרה הצגת שדה "קטגוריה" בעריכת הגדרת כרטיס לרשימה שיפור הנגישות לדפי התוכן אפשרות הגדרת ברירת מחדל לשליחת דוא"ל בעת יצירת מסמך בניהול החשבונות הצגת כרטיסים (כפתור +) בחלון נפתח אימות הגדרות SMTP לפני שמירתן באפליקציית דוא"ל יוצא החלפת האינדקסים ל-ElasticSearch
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (25/10/2014)

עדכוני מערכת (29/09/2014)

פורסם ב-29/09/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 5) שכתוב רוב פעולות ה-API, כך שיהיו ברורות ופשוטות יותר הוספת אפשרות שחזור תיקיות שנמחקו הוספת תמיכה ברכיב "קישור לתיקייה" להוספת כפתור "צור חדש" בתוך לוחות הבקרה תיקוני תקלות בניהול לוחות בקרה שיפור תהליך טעינת קבצי CSV (תמיכה בפורמטים חדשים בשדות תאריך, הודעות ברורות יותר) שיפור תצוגת הפילטרים בתצוגות טבלאיות שיפור תצוגת "תיבת בחירת כרטיס" (הצגת כפתורי +/-) שיפור תצוגת דף הפונקציות תמיכה בלחיצה על Back בדפדפן בחלונות Modal שיפור מנגנון הקשרים בין תיקיות השייכות לאפליקציות...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (29/09/2014)

עדכוני מערכת (12/09/2014)

פורסם ב-12/09/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 4) שיפור תצוגת "לוחות הבקרה" הפרדת "לוחות הבקרה" לאפליקציה עצמאית שינוי אופן שליחת כרטיסים באפליקציית "התראות בדוא"ל", כך שתמיד ישלח קובץ ZIP שיפור התרגומים לאנגלית בכל רחבי האתר תיקון תקלה בשמירת שדות מסוג "שעה" הוספת אפשרות "בחר הכל" ו"בטל סימון" בתצוגת תיקייה שיפור תצוגת דף עריכת הגדרת כרטיס הגדרת תמונת פתיח וצילומי מסך לכל אפליקציה תרגום דף הנחיתה לאנגלית הוספת אפשרות קלה לבחירת מס' רב של תיקיות/שדות/כרטיסים/תצוגות בעת יצירת אפליקציה הוספת תמיכה בטעינת נתונים (CSV) לתוך...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (12/09/2014)

עדכוני מערכת (04/09/2014)

פורסם ב-04/09/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 3) הוספת אפשרות ליצירת "לוח בקרה" נפרד עבור מכשירים ניידים הוספת שדה "מחיר" בהגדרת פריט הכנסה בהנה"ח, והצגת המחיר באופן אוטומטי בהפקת מסמך תיקוני באגים ביצירת "לוחות בקרה" הוספת "רכיב" מסוג "תפריט" בלוחות הבקרה שיפורי ביצועים בצד הלקוח שיפור התמיכה בערכי ברירת מחדל מסוג "כרטיס" שיפור פורמט ההדפסה של מסמכי הנה"ח (סדר בשדות הכתובת, טלפון וכו') הוספת שדה "מדינה" בפרטי ארגון, והצגת המדינה במסמכי הנה"ח שיפור תצוגת דף ההגדרות של "דוא"ל יוצא" הפרדת "ערכים אוטומטיים" לאפליקציה עצמא...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (04/09/2014)

עדכוני מערכת (29/08/2014)

פורסם ב-29/08/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 2) הוספת יכולת "לוחות בקרה" בגרסה הראשונית שיפור תצוגת דף ה-API תיקון תקלה בדף "הזנת הוצאות" שיפור מנגנון שמירת הקבצים (תצוגת שמות הקבצים במקום "קובץ") הוספת שדה חדש מסוג "קישור" שיפור ביצועים (Cache בצד מסד הנתונים)
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (29/08/2014)

עדכוני מערכת (21/08/2014)

פורסם ב-21/08/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה (ספרינט 1)
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (21/08/2014)

עדכוני מערכת (20/08/2014)

פורסם ב-20/08/2014 בשעה 00:00
שיפור פורמט ההדפסה של המסמכים שיפור תצוגת מחיקת כרטיסים מתוך עריכת תצוגה טבלאית אפשרות הפקת הזמנה/חשבונית עסקה מתוך הצעת מחיר אפשרות הפקת חשבונית עסקה/מס מתוך הזמנה תמיכה בהפקת חשבונית מס/קבלה מתוך חשבונית עסקה שבה הסכומים כוללים מע"מ הצגת תאריך הפרעון בתשלומים תמיד (גם כאשר התאריך זהה ליום) העברת דף לוג עדכונים לעזרה, והסתרת המשימות העתידיות שיפור התמיכה בטעינת קבצי CSV לשדות "חודש" שיפור התמיכה ב-API עבור האפליקציות הוספת כפתור "יציאה ממצב עריכה" סימון תיקיות מוסתרות ב"מצב עריכה" החלפת תיבת...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (20/08/2014)

עדכוני מערכת (22/07/2014)

פורסם ב-22/07/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה ביטול האפשרות ליצירת "ערכים מתוך רשימה" חסימת האפשרות למחוק תיקייה בקלות אם יש בה הרבה כרטיסים הוספת אפשרות להוספת כפתור "שמור ושכפל" להוסיף את תיקיית האם (תיקיות יורשות) לתוך ה-Breadcrumbs תיקון תקלה בצפיה בדוחות - הסט של יום ברישום לאפליקציות - שימוש בשפת הארגון במקום בשפת המשתמש תיקון תקלה בהפקת קובץ ZIP המכיל את התו " אפשרות הסתרת עמודת "תיקייה יורשת" מהתצוגות הוספת אייקונים ברחבי ה-CRM אפשרות הדפסת העתק נאמן למקור אפשרות יצוא קבצי CSV ללא מזהים בהחלפת שפת המשתמש - עדכון השפה מ...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (22/07/2014)

עדכוני מערכת (12/07/2014)

פורסם ב-12/07/2014 בשעה 00:00
העברת האתר לאכסון ב-Azure
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (12/07/2014)

עדכוני מערכת (04/06/2014)

פורסם ב-04/06/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה שכתוב מנגנון תבניות השם והשדות המקושרים כך שיעבוד בצורה חסכונית בזיכרון
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (04/06/2014)

עדכוני מערכת (03/06/2014)

פורסם ב-03/06/2014 בשעה 00:00
מחיקת כרטיס מקושר במהלך עריכת כרטיס, גורמת לכך שהתפריט הקופץ בבחירת כרטיס לא מופיע יותר שינוי שדה יגרום לעדכון אוטומטי של תבנית השם כשמנסים למחוק תיקייה המכילה שדות מקושרים, מקבלים תקלה עדכון גרסת FontAwesome והחלפת האייקונים של גוגל+ לאייקונים של גוגל תיקון תקלה בהתחברות ראשונית למשתמשים שעדיין לא אישרו את התקנון
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (03/06/2014)

עדכוני מערכת (31/05/2014)

פורסם ב-31/05/2014 בשעה 00:00
תיקון תקלה בפונקציות הוספת זמנים לתאריכים תיקון תקלה בפילטרים על שדות תאריך ושדות חודש
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (31/05/2014)

עדכוני מערכת (27/05/2014)

פורסם ב-27/05/2014 בשעה 00:00
אפשרות יצוא לתצוגות מפולטרות
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (27/05/2014)

עדכוני מערכת (19/05/2014)

פורסם ב-19/05/2014 בשעה 00:00
הוספת דף "דרושים" תחת "אודות" מעבר לשרת SMTP משלנו
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (19/05/2014)

עדכוני מערכת (18/05/2014)

פורסם ב-18/05/2014 בשעה 00:00
מס' תיקונים ביצירת מסמך במט"ח
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (18/05/2014)

עדכוני מערכת (14/05/2014)

פורסם ב-14/05/2014 בשעה 00:00
שינוי נוסח נושא הדוא"ל הנשלח בעת שליחת חשבונית
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (14/05/2014)

עדכוני מערכת (13/05/2014)

פורסם ב-13/05/2014 בשעה 00:00
בתקלה טכנית שמקורה בחברת האשראי - אין צורך להסיר אמצעי תשלום בעת ביצוע בילינג הוספת שדות בתוך קובץ הוראת קבע שסוכם את התשלומים המקושרים שיפור תצוגת החבילות בהרצת בילינג - איחוד החבילות השייכות לאותו הלקוח במידה ומריצים בילינג בתאריך הסיום של חבילה, אין שום אינדיקציה האם החבילה צריכה להסתיים או לעבור בילינג שוב, חסר השדה "תאריך הבילינג הקודם" במידה והתשלום בבילינג עומד על 0 (ואינו מכיל שורת פלוס ומינוס), לא יצא מסמך כלל
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (13/05/2014)

עדכוני מערכת (12/05/2014)

פורסם ב-12/05/2014 בשעה 00:00
תיקון תקלה במנגנון התזמונים אפשרות עריכת תאריך פרעון לשיקים במסמכים בספרים הוספת אימות לפני ביצוע בילינג תיקון תקלה בשמירת הקשר בין קבצי הו"ק לבין שורות התשלומים שמירת תאריך מלא (ולא רק תאריך) בעת ביצוע בילינג ידני עבור התשלומים בהו"ק שיפור התצוגה המקדימה והנתונים המוצגים בהרצת בילינג (הצגת א"ת, קישור לחיוב, קישור למסמך שיצא) הצגת אמצעי התשלום בדף ביצוע בילינג הסתרת תיבת בחירת תאריך/חודש/שעה במידה וזהו השדה הראשון בטופס שיפור תצוגת ההדפסה של תצוגת חיפוש תיקון תקלה בחיפוש על שדות תאריך בתצוגת ...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (12/05/2014)

עדכוני מערכת (05/05/2014)

פורסם ב-05/05/2014 בשעה 00:00
אפשרות בתצוגת סיכום לסכם לפי שדה "שעה" אפשרות יצוא ל-CSV של תצוגת חיפוש אפשרות יצוא ל-CSV של תצוגת סיכום
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (05/05/2014)

עדכוני מערכת (04/05/2014)

פורסם ב-04/05/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה אפשרות צפיה בשדות מתיקיות יורשות בתצוגה טבלאית חסרה האפשרות לבחור ערכים מתוך רשימה בעריכת כרטיס תיקון תקלה בהסתרת עמודה מהתצוגה בתיקייה המכילה תיקיות יורשות
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (04/05/2014)

עדכוני מערכת (03/05/2014)

פורסם ב-03/05/2014 בשעה 00:00
הוספת פונקציית "תאריך" המחזירה "תאריך" משדה "תאריך ושעה" תיקון תקלה בשליחת התראות במייל של ניהול חשבונות
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (03/05/2014)

עדכוני מערכת (30/04/2014)

פורסם ב-30/04/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה הוספת תמיכה ב-IFrame הוספת קישור בדף הראשי לאפליקציות קטנות (דפי תוכן, דוא"ל יוצא) שיפור דף האפליקציות + קישורים לאפליקציות עצמן מתוכו הוספת "חיפוש מתקדם" בלחיצה הראשונה על "חיפוש" למעלה שיפור אופן הוספת "עמודה מותנית" - לחיצה אוטומטית על "בחר שדה" תיקון תקלה ביצירת תצוגת סיכום חדשה מסך פתיחת ארגון ויצירת תיקייה חדשה לא חוסם שליחה כפולה טקסט מעוצב מוצג כולו ב-Unicode מסיבה לא ברורה תמיכה בייצוא CSV של שדות "כן/לא" תיקון תקלה "בביצוע חיוב" עם CVV עדכון גרסה
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (30/04/2014)

עדכוני מערכת (29/04/2014)

פורסם ב-29/04/2014 בשעה 00:00
תמיכה בייצוא CSV של שדות "תאריך", "חודש", "שעה" הוספת רקע לעמודה הראשונה, הוספת אייקון לתיקיות הוספת תמיכה בעסקאות תשלומים הוספת אפליקציית "דוא"ל יוצא"
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (29/04/2014)

עדכוני מערכת (28/04/2014)

פורסם ב-28/04/2014 בשעה 00:00
הוספת הגדרת "סטטוס" לשיק (התקבל, הופקד, הוחזר ללקוח, בוטל) כשמגדירים חבילה שאינה מחזורית בבילינג, היא מחויבת בלי הפסקה תמיכה בביצוע זיכויים ב-EasyCard וב-CreditGuard (+הפקת מסמך זיכוי) הוספת שדה מסוג "תיקייה"
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (28/04/2014)

עדכוני מערכת (26/04/2014)

פורסם ב-26/04/2014 בשעה 00:00
העברת כפתור "מחיקת תיקייה" ל"פעולות נוספות" הוספת תצוגת "חיפוש" עיצוב מחדש של דף "חבילות ומחירים" תיקון תקלה בניסיון רכישת חבילה לפני ההתחברות לאתר בעת הוספת שדה המכיל ספרות בלבד, הוספת _ בתחילת השם אוטומטית (במקום תקלה) הסתרת עמודות בזמן ששורה סיכומית מוצגת, לא מסתירה גם את התא של השורה הסיכומית מאותה העמודה המוסתרת
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (26/04/2014)

עדכוני מערכת (25/04/2014)

פורסם ב-25/04/2014 בשעה 00:00
החלפת תצוגת "פילטרים" ו"עמודה מותנית" לחלונות Bootstrap אפשרות בדיקת כרטיס אשראי ע"י ביצוע J2 ביטול סוג המסמך "חשבונית עסקה למס" הפרדת "תזכורות במייל" לאפליקציה נפרדת (ניתוק מה-CRM) הוספת אפשרות החלפת שפת האפליקציות לאנגלית (תחת הגדרות > פרטי ארגון) הוספת אפשרות החלפת שפת ממשק המערכת לאנגלית (תחת הגדרות > הגדרות משתמש) תיקון תקלה בביצוע חיוב
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (25/04/2014)

עדכוני מערכת (21/04/2014)

פורסם ב-21/04/2014 בשעה 00:00
הוספת מסך "תיוק הוצאות טיוטה"
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (21/04/2014)

עדכוני מערכת (20/04/2014)

פורסם ב-20/04/2014 בשעה 00:00
הצגת דוחות בתקופה הנכונה אוטומטית (עוסקים פטורים - שנה שעברה, כל השאר - דו-חודשי) הגדרת שדות אמצעי תשלום בהוראת קבע כשדות חובה הגדרת שדות פירוט תשלום באשראי כשדות חובה הגדרת שדות פירוט תשלום העברה בנקאית כשדות חובה הוספת דף חיפוש מלא הוספת אפצליקציית "דפי תוכן"
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (20/04/2014)

עדכוני מערכת (19/04/2014)

פורסם ב-19/04/2014 בשעה 00:00
הוספת שדה מסוג "טקסט מעוצב"
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (19/04/2014)

עדכוני מערכת (16/04/2014)

פורסם ב-16/04/2014 בשעה 00:00
העברת ההגדרה "תבנית שם" ל"הגדרות מתקדמות" תיקיות ללא תבניות שם - יקבלו אוטומטית את השדה הראשון בתור תבנית שם שיפור תצוגת הכותרות בתצוגות הטבלה והסיכום תצוגת הכנסות מראה גם הוצאות אחרי הדפדוף הוספת תמיכה בשדה "כן/לא" מרובה ערכים אפשרות הזנת כרטיס אשראי ישירות מתוך עריכת כרטיס "אמצעי תשלום בכרטיס אשראי" + חסימת עריכת שדות אוטומטיים בתיבת בחירת הכרטיס החדשה, במידה ויש תיקייה יורשת, שם התיקייה הראשית יופיע על "צור כרטיס" הרגיל
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (16/04/2014)

עדכוני מערכת (15/04/2014)

פורסם ב-15/04/2014 בשעה 00:00
הוספת קישור להדגמת המערכת בדף העזרה עדכון תכני הדגמת המערכת ב-CRM ובניהול חשבונות שיפור תהליך ההרשמה מהדף הראשי הוספת אפשרות הרשמה ללא שם וסיסמה (באמצעות מייל בלבד) ביטול השדה "תאריך פרעון" בכל סוגי התשלומים, מלבד "שיק"
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (15/04/2014)

עדכוני מערכת (14/04/2014)

פורסם ב-14/04/2014 בשעה 00:00
הוספת הגבלת "אורך טקסט" הגבלת שדות פרטי חשבון בנק לאורך תקין הגדרת פרטי תשלום בשיק כפרטי חובה הוספת אפשרות ליצירת "חשבונית זיכוי/קבלה" מתוך "חשבונית מס/קבלה" הוספת אפשרות ליצירת "חשבונית זיכוי" מתוך "חשבונית מס" הוספת אפשרות ליצירת "קבלת זיכוי" מתוך "קבלה" שינוי סדר הכפתורים בדף הראשי (שורה ראשונה - הכנסות, הוצאות, זיכויים) הוספת סוג מסמך "חשבונית זיכוי/קבלה" הוספת מסך "הוספת זיכוי" ותצוגת "זיכויים" הוספת תמיכה בחיוב חבילות עם כמות גדולה מ-1 הוספת שורת סיכום בהרצת בילינג ידני סדר בכל המיונים ...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (14/04/2014)

עדכוני מערכת (12/04/2014)

פורסם ב-12/04/2014 בשעה 00:00
תמיכה במחיקת משתמשים שכתוב כל מנוע החיפוש באתר, כך שלא יהיה תלוי במסד הנתונים
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (12/04/2014)

עדכוני מערכת (11/04/2014)

פורסם ב-11/04/2014 בשעה 00:00
שיפור חלון ה-Loading (רקע כהה על כל המסך) הוספת אפשרות פלטור לפי טווח שעות החלפת כל תיבות בחירת התאריכים (תאריך, תאריך ושעה, שעה, חודש) לפורמט אחיד
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (11/04/2014)

עדכוני מערכת (10/04/2014)

פורסם ב-10/04/2014 בשעה 00:00
ביטול הגדרת "כרטיס תלוי" והחלפתו בהגדרות "לא ניתן לבחור מתוך רשימה", "נמחק אם נמחק כרטיס האם", "חסום ליצירת כרטיסים חדשים מתוך תיקיית הכרטיס המקורית", "חסום לעריכת כרטיסים מתוך תיקיית הכרטיס המקורית" הוספת הגדרת "חסום לעריכת כרטיסים מתוך תיקיית הכרטיס המקורית"
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (10/04/2014)

עדכוני מערכת (09/04/2014)

פורסם ב-09/04/2014 בשעה 00:00
שיפור תצוגת שדה "טקסט ארוך" נמחק אם נמחק כרטיס האם תצוגת שדות חובה בעריכת כרטיס חסימת מקרה שבו יצירת כרטיס לא חסמה יצירה כפולה
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (09/04/2014)

עדכוני מערכת (08/04/2014)

פורסם ב-08/04/2014 בשעה 00:00
הוספת Thumbnails לכל צילומי המסך הוספת דפי הסבר לכל האפליקציות עדכון גרסה הוספת Tour ראשון למערכת סידור הקישורים בדף הגדרות בצורה נוחה יותר
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (08/04/2014)

עדכוני מערכת (07/04/2014)

פורסם ב-07/04/2014 בשעה 00:00
שינוי שמות תיקיות "תשלומים" ל"פרטי תשלום" בניהול החשבונות הוספת כותרות לתיקיות בניהול תשלומים החלפת תפריט הצד בתפריט עליון תיקון תקלה ביצירת תצוגת סיכום על שדה 'מספר עשרוני'
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (07/04/2014)

עדכוני מערכת (05/04/2014)

פורסם ב-05/04/2014 בשעה 00:00
ביצוע פילטר ומיון על שדה טקסט מרובה ערכים לא עובד תקין שיפור נוסח הודעת השגיאה באתר
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (05/04/2014)

עדכוני מערכת (03/04/2014)

פורסם ב-03/04/2014 בשעה 00:00
החלפת כל ה-Screenshots בחדשים כרטיס עם שדה "כרטיס" המוגדר עם חובת הזנה, גורם לשמירה כפולה פתיחת סקרינשוטס יפה
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (03/04/2014)

עדכוני מערכת (02/04/2014)

פורסם ב-02/04/2014 בשעה 00:00
שיפור תצוגת תיבת החיפוש הראשית התפריט הקופץ של תיבת בחירת הכרטיס החדשה לא עובד טוב מבחינת הטאבים (בגלל שהוא במקום אחר בדף) ביצוע פילטר על שדה תאריך מרובה ערכים לא עובד תקין לא ניתן להזין ערכים מרובים ל"מספר עשרוני" ול"מספר שלם" עדכון גרסה
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (02/04/2014)

עדכוני מערכת (01/04/2014)

פורסם ב-01/04/2014 בשעה 00:00
החלפת עיצוב ההסברים המופיעים בחלק מהדפים ביטול שורת הסיכום בתשלומים, כאשר יש תשלום אחד שיפור פורמט הדפסת מסמכים באנגלית הוספת אפשרות הזמנת משתמשים חדשים הוספת דוגמאות לשימוש ב-API שיפור התמיכה ביצירת לקוח ופריטי הכנסה תוך כדי יצירת מסמך חשבונאי הוספת API ליצירת פריט הכנסה הוספת API ליצירת לקוח הוספת API ליצירת ארגון
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (01/04/2014)

עדכוני מערכת (30/03/2014)

פורסם ב-30/03/2014 בשעה 00:00
שיפור דף סטטיסטיקות מודולים שיפור תצוגת מסך "הגדרות" > "גיבוי נתונים" לשלוח תזכורת ליוזרים שנרשמו וכבר שבוע לא התחברו שיפור תצוגת המערכת בפלאפון (כפתורי התחברות/התנתקות, תפריט עליון, מרווחים מיותרים)
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (30/03/2014)

עדכוני מערכת (29/03/2014)

פורסם ב-29/03/2014 בשעה 00:00
להוסיף בדף התקלה מס' תקלה + קישור לצור קשר עם מס' התקלה
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (29/03/2014)

עדכוני מערכת (28/03/2014)

פורסם ב-28/03/2014 בשעה 00:00
שיפור תצוגת סיכום המכילה מס' שורות שיפור עריכת הגדרת תצוגת סיכום הוספת הגדרה "חסום לעריכת כרטיסים מתוך כרטיס מקושר" הוספת הגדרה "חסום לעריכת כרטיסים" שורת/עמודת סיכום בתצוגה הסיכומית! שדות כרטיס לא נספרים נכון בשורה הסיכומית ובתצוגת סיכום שדה טקסט ארוך שמוגדר חסום לעריכה חורג מהשורה הסתרת התיבה "הצג בכרטיס מקושר" בשדות חסומים לעריכה שאינם כרטיס הצגת התראה לקראת סיום חבילה - רק לארגונים שאין להם חבילות פעילות אחרות
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (28/03/2014)

עדכוני מערכת (26/03/2014)

פורסם ב-26/03/2014 בשעה 00:00
בכפתור "שמירת תצוגה", סימון אוטומטי של התצוגה הנוכחית שיפור תצוגת המערכת במובייל - הסתרת המלל "פעולות נוספות" שיפור תצוגת המערכת במובייל - הקטנת כפתורים בגודל קבוע אפשרות צפיה בלבד בהרשאות ארגון שאינך הבעלים עליו שינוי דפי "ניהול ארגונים", "הרשאות" כך שיעבדו עם CompanyID הוספת אפשרות "הסתרת ארגון" הוספת אפשרות "התנתקות מארגון" תיקון תקלה בביצוע התאמות ידניות הוספת שדה "Referrer" ברמת משתמש
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (26/03/2014)

עדכוני מערכת (25/03/2014)

פורסם ב-25/03/2014 בשעה 00:00
שינוי תיבת בחירת כרטיס כך שהכפתורים "ערוך", "מחק", "צור חדש" יופיעו כתפריט Bootstrap + הוספת הכפתור "בחר מרשימה"
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (25/03/2014)

עדכוני מערכת (24/03/2014)

פורסם ב-24/03/2014 בשעה 00:00
שיפור ביצועים בפילטור על שדות כן/לא, תאריכים ומספרים שיפור ביצועים במיון שדות מספריים ותאריכים עדכון גרסה
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (24/03/2014)

עדכוני מערכת (23/03/2014)

פורסם ב-23/03/2014 בשעה 00:00
החלפת הקישורים ב"מצב עריכה" בכפתורים גדולים הצגת כל הערכים האפשריים בפילטר על שדות מסוג כרטיס, השייך לתיקייה המכילה עד 20 כרטיסים, גם במידה והכרטיסים אינם בשימוש הצגת כל הערכים האפשריים בפילטר על שדות מסוג כן/לא, גם במידה ולא קיימים כל הערכים סכום מסמך ההוצאה שהמערכת מנסה ליצור אוטומטית לאחר דיווח למס הכנסה אינו מעוגל באופן תקין בעריכת מסמך טיוטה שתאריך הפרעון שלו זהה לתאריך המסמך, ביטול הצגת תאריך הפרעון עדכון גרסה הוספת כפתור "יציאה ללא שמירה" בביטול מסמך חשבונאי הסתרת הגדרת תצוגת סיכום בתצ...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (23/03/2014)

עדכוני מערכת (20/03/2014)

פורסם ב-20/03/2014 בשעה 00:00
תיקון תקלה בביטול מסמכים בארגונים חדשים תיקון תקלה בשליחת התראות במייל תיקון תקלה בעריכת תצוגה מתוך מסך עריכת תצוגה, שגרמה לשמירת מיון מיותר על כל השדות שיפור תצוגת שדות "שעה" ו"חודש" המוגדרים כחסומים לעריכה בעלי ערך ברירת מחדל החלפת כפתור "פעולות נוספות" בדף הראשי ב-CRM לכפתור "הגדרות" מיון התיקיות בדף הראשי של ה-CRM החלפת הדף הראשי של ה-CRM בכפתורים גדולים עם קישורים ל"הוסף חדש" שיפור ביצועים בשימוש בפונקציות הוספת פונקציות עבור הוספת מספר עשרוני לתאריכים בפורמטים השונים הוספת פונקציות עבור...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (20/03/2014)

עדכוני מערכת (19/03/2014)

פורסם ב-19/03/2014 בשעה 00:00
הוספת יכולת הוספת "שורת סיכום" בתצוגת פרטים תמיכה בשדות "תאריך" ככותרת בתצוגה סיכומית תמיכה בביצוע תצוגה סיכומית בעלת שורות/עמודות בלבד שיפור מנגנון ניהול הגרסאות לאפליקציות חסימת האפשרות למחיקת כרטיסי תשלומים בברירת המחדל חסימת האפשרות למחיקת קבצי מס"ב בברירת המחדל, והוספת תיאורים המסבירים את משמעות השדה שיפור תצוגת "הרצת בילינג ידני" - הצגת החבילות שחויבו ראשונות, והוספת הערה לגבי הצגת "חיובים למס"ב" בתצוגה מקדימה שיפור ביצועים בבחירת כרטיס שתבנית השם שלו מוגדרת לשדה טקסט פשוט
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (19/03/2014)

עדכוני מערכת (17/03/2014)

פורסם ב-17/03/2014 בשעה 00:00
שיפורי ביצועים (תבניות שם על שדה בודד, שליפת תבניות שם על הכרטיס הראשי בתצוגה, מיון לפי שדה טקסט בודד) תמיכה בשדות חסומים לעריכה מסוג "מספר עשרוני", "חודש", "שעה", "תאריך ושעה" עדכון גרסת Bootstrap ל-3.1.1 החלפת התפריט הקופץ בעריכת תצוגת פרטים לתפריט Bootstrap שיפור תצוגת בחירת השדות לתצוגה הסיכומית תיקון מס' תקלות בתצוגה סיכומית אפשרות שמירת תצוגה סיכומית
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (17/03/2014)

עדכוני מערכת (16/03/2014)

פורסם ב-16/03/2014 בשעה 00:00
הוספת שדה "פקס" בפרטי ארגון והצגתו בהדפסת מסמכים הוספת הגדרת "חסום למחיקת כרטיסים" בהגדרת כרטיס מעבר אוטומטי בין ארגונים בדף עריכת הגדרת כרטיס שיפור תצוגת הדפסת מסמך (החלפת הסדר בין שורת המע"מ לשורת סה"כ ללא מע"מ, יישור לשמאל) שיפור ביצועים קל (צמצום בכמות שליפת הגדרות הסכמות) החלפת תפריט הצד בתפריט חדש מבוסס Bootstrap חסימת האפשרות למחיקת שדה "דואר אלקטרוני" בפרטי לקוח מניעת מחיקת לקוחות מתיקיות יורשות העברת כפתור "הגדרות" לשורת הכותרת בדף הבית של ניהול חשבונות ושל ניהול תשלומים הוספת קישורי...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (16/03/2014)

עדכוני מערכת (12/03/2014)

פורסם ב-12/03/2014 בשעה 00:00
שינוי השם "אלמנטים" ל"כרטיסי ניהול חשבונות" ביטול הכפתור "פריטי הכנסה" בתפריט הצד העברת חלונית "תשלומים" ביצירת חשבונית מס/קבלה מחוץ לכפתור ה"עוד" וידוא שמירת שינויים במסכי ההגדרות + הוספת כפתורי "יציאה ללא שמירה" הסתרת כפתור "יציאה ללא שמירה" בפופאפ ליצירת כרטיס סדר בכל המיילים היוצאים מהמערכת אפשרות הגדרת ת"ז בסליקת אשראי התראה בדף הראשי של "ניהול תשלומים" אם המערכת מוגדרת בתור "טיוטה" ובלי "בילינג אוטומטי"
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (12/03/2014)

עדכוני מערכת (11/03/2014)

פורסם ב-11/03/2014 בשעה 00:00
שכתוב כל ה-APIים של האתר הוספת אינדיקציה כי התשלום מאובטח (SSL, PCI) הוספת סוג המסמך "קבלת תרומה" וההגדרה "אישור סעיף 46" לעמותות יצירת מסמך מט"ח תקין באופן אוטומטי הוספת קישור לכרטיס המקורי בשליחת תצוגת תיקייה במייל תיקון תקלה לא נעימה בניסיון להזנת מספר עשרוני בשדה המוגדר כמספר שלם
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (11/03/2014)

עדכוני מערכת (09/03/2014)

פורסם ב-09/03/2014 בשעה 00:00
אפשרות ביצוע חיוב עתידי החלפת חלונית ה-Loading
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (09/03/2014)

עדכוני מערכת (06/03/2014)

פורסם ב-06/03/2014 בשעה 00:00
כשעורכים תצוגה דרך "עריכת תצוגה", הפילטרים הולכים לאיבוד הוספת כותרות בהדפסת כרטיסים / תיקיות, והגבלת המגבלה ל-1,000 כרטיסים בהדפסת תיקייה במקום 200 תצוגה מקדימה בהרצת בילינג ידנית ביטול תצוגת השורות בצפיה באלמנטים, ובמקומה הוספת קישור המפנה לדף "מסמכים" המציג את כל המסמכים הרלוונטיים לאלמנט אפשרות יצירת חשבונית מס/חשבון מתוך קבלה אפשרות יצירת חשבונית/קבלה/חשבונית מס וקבלה מתוך הצעת מחיר שיפור ה-Title לדפים המרכזיים ב-CRM (כרטיס / תיקייה) תמיכה מלאה בבילינג לתשלומים המבוצעים מחוץ למערכת (מזומ...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (06/03/2014)

עדכוני מערכת (05/03/2014)

פורסם ב-05/03/2014 בשעה 00:00
הוספת הגדרת חשבונית עסקה סגורה, ואפשרות לסגירתה באמצעות יצירת מסמך מתוכה (קבלה, חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה) שיפור תצוגת התשלומים במסמכי ניהול חשבונות - הצגת מזומן כאשר אין פרטים, והודעה ומלל המסביר כי חובה למלא פרטים נוספים עבור תשלום אחר
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (05/03/2014)

עדכוני מערכת (04/03/2014)

פורסם ב-04/03/2014 בשעה 00:00
שינוי אופן יצירת מסמכי הטיוטה כך שלא יקבלו מספור עד העברתם לספרים מחיקת כרטיסים תלוים אוטומטית במחיקת כרטיס האם שימוש ב-Cache להגדרת הירושה בהגדרת כרטיס שימוש ב-Cache לתצוגות שימוש ב-Cache להגדרות הכרטיסים עדכון גרסה הצגת כל השדות הקיימים בהוספת תיקייה יורשת
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (04/03/2014)

עדכוני מערכת (03/03/2014)

פורסם ב-03/03/2014 בשעה 00:00
שיפור אופן העבודה עם הפקדות שיקים - הוספת אפשרות ליצירת הפקדה עבור מס' שיקים מתוך תצוגת השיקים שיפור אופן הזנת פרטי שיק והעברה בנקאית ביצירת קבלה - הזנה מתוך המסך הראשי + הצגת חשבון הבנק הפעיל של הלקוח אוטומטית הוספת שדה "חשבון בנק פעיל" בפרטי לקוח
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (03/03/2014)

עדכוני מערכת (02/03/2014)

פורסם ב-02/03/2014 בשעה 00:00
הוספת ולידציה על שדות מסוג "תאריך ושדה", "חודש", ו"שעה" תיקון תקלה בשליחת התראות של מסמכי ניהול חשבונות
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (02/03/2014)

עדכוני מערכת (28/02/2014)

פורסם ב-28/02/2014 בשעה 00:00
שינוי פורמט ההדפסה
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (28/02/2014)

עדכוני מערכת (27/02/2014)

פורסם ב-27/02/2014 בשעה 00:00
חסימת האפשרות להזנת ערך ברירת מחדל לפני שמירת השדה החדש חסום לעריכה לא עובד טוב עם שדה כן/לא חסום לעריכה לא עובד טוב עם ערך ברירת מחדל מסוג כרטיס הוספת קיצורי דרך נוספים (H, F)
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (27/02/2014)

עדכוני מערכת (25/02/2014)

פורסם ב-25/02/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה הוספת קישורים בתפריט הצד לניהול תשלומים אפשרות שחזור שדות שנמחקו הוספת אפשרות הגדרת תצוגת ברירת מחדל מתוך חלון שמירת תצוגה בעיה בפופאפים בתצוגת פרטים שמירת מסמך שולחת אותו למייל הלקוח גם אם מסומן לא לשוח Keyboard Shortcuts! אפשרות קלה להגדיר תצוגת ברירת מחדל תוכן ברירת מחדל לטבלאות תמיכה בסוגריים בחיפוש עדכון גרסה חותמת זמן בתבנית השם מופיעה כשעתיים קדימה מאשר בתוך השדה הפופאפ של כפתור הוספת שדה לא מתפקס אוטומטית על השדה הראשון. הבאת אימייל אוטומטית בעת יצירת מסמך
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (25/02/2014)

עדכוני מערכת (24/02/2014)

פורסם ב-24/02/2014 בשעה 00:00
הוספת תמיכה ב"יבוא/יצוא" ועריכת בתצוגה טבלאית של לקוחות/ספקים הפעלת הבילינג בייצור! הצגת אמצעי התשלום במסמכי שיצאו מהבילינג שיפור תצוגת מסך הבית שיפור תצוגת מסך מכירה ללקוח + תמיכה בהוראות קבע חסימת האפשרות לעריכת תצוגת "רשימה" הוספת הגדרת יצירת מסמכי טיוטה עדכון גרסה של Bootstrap Social (שיפור התמיכה ב-IE)
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (24/02/2014)

עדכוני מערכת (19/02/2014)

פורסם ב-19/02/2014 בשעה 00:00
מעבר אוטומטי בין ארגונים בכניסה לקישור המפנה לתיקייה בארגון אחר אפשרות יצירת תת-כרטיסים מתיקיות יורשות מתוך עריכת כרטיס תמיכה ראשונית בהרצת בילינג להוראות קבע
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (19/02/2014)

עדכוני מערכת (18/02/2014)

פורסם ב-18/02/2014 בשעה 00:00
הוספת אפשרות בחירה האם לשלוח מייל במתן הרשאה או לא שיפורי ביצועים ברחבי המערכת
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (18/02/2014)

עדכוני מערכת (12/02/2014)

פורסם ב-12/02/2014 בשעה 00:00
המרת כל השדות הבוליאנים בהגדרות המערכת ל-Flags + מחיקת כל השדות הריקים מה-DB
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (12/02/2014)

עדכוני מערכת (11/02/2014)

פורסם ב-11/02/2014 בשעה 00:00
העברת רוב המיילים למקום אחיד קיימות שתי כותרות שונות בדף ה-CRM. הוספת קישור בין דוח מקדמות מע"מ ודוח מקדמות מס הכנסה עדכון גרסה בעיה בתצוגה במובייל כאשר שומרים כרטיס עם תת-כרטיס פתוח אבל ריק לגמרי המערכת מחזירה תקלה
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (11/02/2014)

עדכוני מערכת (09/02/2014)

פורסם ב-09/02/2014 בשעה 00:00
שינוי צבע הכתב בהדפסה לשחור חסרה אפשרות לסדר את "ערכים מרובים" הסתרת שדות מערכת הגדרת "סוג מסמך" (ניתן להדפסה, תבנית, הנהלת חשבונות, כמות) הגדלת התמיכה בארגונים ללא מע"מ
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (09/02/2014)

עדכוני מערכת (07/02/2014)

פורסם ב-07/02/2014 בשעה 00:00
שיפור כפתור "יציאה ללא שמירה" בתצוגה טבלאית שיפור ביצועים בעריכת כרטיסים
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (07/02/2014)

עדכוני מערכת (06/02/2014)

פורסם ב-06/02/2014 בשעה 00:00
תיקון שתי תקלות בעריכת תצוגה טבלאית הסתרת השדות "תבנית" ו"מספר ההתאמה הבאה" תיקון תקלה בטעינת קבצי CSV תיקון תקלה בהרשמה רגילה לאחר קבלת הזמנה הוספת הגדרת ארגון חסום לעריכה שיפור תצוגת "פרטי ארגון"
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (06/02/2014)

עדכוני מערכת (05/02/2014)

פורסם ב-05/02/2014 בשעה 00:00
הוספת הגדרה "אפשר צור חדש מתוך השמירה" שינוי "הגדרות נוספות" כך שיפתח כ-Modal שיפור הגבלת "מבנה טקסט" על שדה + תרגום מלא לעברית הוספת ההגדרה "חסום לעריכה" ברמת שדה הוספת תיקיית "ערכים אוטומטיים" + הוספת דף הגדרת "ערכים אוטומטיים" שינוי ההודעה "העדכונים בוצעו בהצלחה" ל"שאר העדכונים בוצעו בהצלחה" במידת הצורך הוספת הגדרה המאפשרת למנוע הזנת ערכים כפולים בתיקייה הוספת הגדרת "אפשר צור חדש מתוך השמירה" בהגדרת כרטיס עדכון גרסה
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (05/02/2014)

עדכוני מערכת (04/02/2014)

פורסם ב-04/02/2014 בשעה 00:00
שינוי "חשבונית" ל"חשבון" ו"חשבונית/קבלה" ל"חשבון/קבלה" עבור עוסקים פטורים תקלה בהתחברות לאחר קבלת הזמנה כשנותנים הרשאה למישהו על חברה, היא הופכת להיות החברה הפעילה שלו שכתוב תצוגת דוחות מס הכנסה ומע"מ כך שיאפשרו Drill-Down שינוי דוח "הכנסות והוצאות" ודוח "מקדמות מס הכנסה" כך שיציגו קבלות במקום חשבוניות עבור עוסקים פטורים
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (04/02/2014)

עדכוני מערכת (02/02/2014)

פורסם ב-02/02/2014 בשעה 00:00
הוספת הגדרת ארגון חסום לכתיבה / בדרך להמחק שיפור תצוגת כפתורי הוספת פריט והוספת תשלומים ביצירת מסמך העברת הגדרת "מטבע" ל"אפשרויות למתקדמים" הוספת תיאור לסוגי ההרשאות השונים במתן הרשאה שינוי הרשאת "משותף" כך שתחסום את האפשרות לערוך סכמות הוספת הרשאה "קריאה בלבד" הרשאה למשתמש חדש במערכת ניתן יהיה להעניק הרשאה למשתמש שעדיין לא רשום למערכת בעת הענקת הרשאה למשתמש בחברה, יישלח לו אימייל המפרט את ההרשאה שיפור תצוגת מסך "יבוא/יצוא" בתצוגת תיקייה שיפור תצוגת מסך "ניהול ארגונים" ומסך "הרשאות לארגון" שי...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (02/02/2014)

עדכוני מערכת (30/01/2014)

פורסם ב-30/01/2014 בשעה 00:00
הזזת "סימן השאלה" לתיאור שדות לפני ה":" והחלפתו ב-Font Awesome הוספת הגדרה "בנק ברירת מחדל למזומן" ו"בנק ברירת מחדל לאשראי" + הוספת כותרת "הגדרות בנקים" בהגדרות ניהול חשבונות
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (30/01/2014)

עדכוני מערכת (29/01/2014)

פורסם ב-29/01/2014 בשעה 00:00
שינוי אופן הזנת "פרטים נוספים" ב"תשלומים" לאופן זהה לבחירת כרטיס רגיל במערכת אפשרות שליחת כל המסמכים בניהול החשבונות למייל מסוים בכל חודש אפשרות ראשונית ליצירת "התראות במייל" עבור תיקיות וכרטיסים הוספת הגדרה "בנק ברירת מחדל להעברות בנקאיות" הוספת הגדרה "בנק ברירת מחדל לשיקים" + יצירת בנק "שיקים שלא הופקדו" הוספת סוג מסמך "הפקדת שיקים" בעיה במיון שדה מספר עשרוני שדות אוטומטיים לא עובדים ביצירת חדש מתוך עריכת תצוגת פרטים שיפורים קלים בתצוגת דוח מע"מ ובדוח מס הכנסה אפשרות הדפסת כרטיס / תיקייה
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (29/01/2014)

עדכוני מערכת (26/01/2014)

פורסם ב-26/01/2014 בשעה 00:00
דף נחיתה חדש! עדכון גרסת jQuery, jQueryUI, וקיצוץ בספריות מיותרות ב-jQueryUI בעיה בשמירת כרטיסים מקושרים פילטרים על שדות כרטיס לא עובדים לא ניתן לערוך את פרטי הארגון שדות אוטומטיים לא עובדים בתצוגת פרטים לא ניתן להוסיף/לערוך עם שדה נכנס
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (26/01/2014)

עדכוני מערכת (25/01/2014)

פורסם ב-25/01/2014 בשעה 00:00
שינוי אופן העבודה של הפעולות האסינכרוניות באתר
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (25/01/2014)

עדכוני מערכת (22/01/2014)

פורסם ב-22/01/2014 בשעה 00:00
הוספת מסך "עריכת תצוגה" שינוי "שמירה כתצוגה חדשה" ל"שמור תצוגה", המאפשר ליצור תצוגה חדשה או לדרוס תצוגה קיימת באג בערך ברירת מחדל מילה באנגלית ב-Breadcrumbs גורמת לבאג תצוגה הוספת מסך המאפשר לראות את כל הוצאות הטיוטה בקלות ביצירת ארגון, היישות המשפטית בברירת מחדל צריכה להיות ריקה... לא ניתן להכנס לדף "שורות" תמיכה בהוספת תיקייה ללא שם -> "תיקייה ללא שם" תיקון תקלה בהזנת ערך ברירת מחדל לשדה מסוג מספר עשרוני תיקון תקלה ביצירת לקוח/פריט מתוך יצירת מסמך הוספת הסברים בדף ההגדרות הצגת סכמת הכרטיסים...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (22/01/2014)

עדכוני מערכת (21/01/2014)

פורסם ב-21/01/2014 בשעה 00:00
תיקון תקלה בחלונות הקופצים (אנטר לוחץ תמיד על הכפתור הראשי) שיפור ביצועים בשמירת כרטיסים עם שדות מסוג "כרטיס" הוספת הגדרת "חסום ליצירת ערכים חדשים מתוך תיקיית כרטיס המקורית" חסימת האפשרות לשכפול כרטיס בתיקייה החסומה לכרטיסים חדשים עמוד terms זורק תקלה במידה וללקוח אין ארגון פעיל (הארגון הפעיל מחוק) שכחתי סיסמא בעמוד הבית לא עובד עדכון גרסה
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (21/01/2014)

עדכוני מערכת (20/01/2014)

פורסם ב-20/01/2014 בשעה 00:00
החלפת תקנון השימוש בדף טקסט במקום מסמך גוגל החזרת היכולת "סמן הכל" בעריכת עמודת כן/לא תיקון תקלה בהוספת שדה לתצוגה הוספת תפריט "הדפס/שלח" העברת כפתור "העבר לספרים" לקישור הטיוטה + לתפריט פעולות נוספות הוספת Timestamp ומניעת שמירה כפולה של אותם הכרטיסים - כדי למנוע דריסת נתונים
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (20/01/2014)

עדכוני מערכת (19/01/2014)

פורסם ב-19/01/2014 בשעה 00:00
שיפור ביצועים בצפיה בכרטיסים שיפור ביצועים בעבודה עם שדות "מרובה ערכים" שאינם כרטיס
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (19/01/2014)

עדכוני מערכת (18/01/2014)

פורסם ב-18/01/2014 בשעה 00:00
עדכון גרסה להקפיץ התראה לפני שיוצאים ממצב עריכה כלשהו ביטול גרסת המובייל הישנה
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (18/01/2014)

עדכוני מערכת (17/01/2014)

פורסם ב-17/01/2014 בשעה 00:00
הזמנת משתמש לאתר/חברה עדכון גרסה הוספת שדות "מקדמות ביטוח לאומי" ו"מספר תיק במס הכנסה" והצגתם בהתאם קיימים שני שדות "אימייל" בתיקיית לקוחות - צריך לאחד אותם בעת שמירת מסמך הכנסה, במידה ולא קיים ערך תחת "מספר עוסק" המערכת תקפיץ התראה
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (17/01/2014)

עדכוני מערכת (16/01/2014)

פורסם ב-16/01/2014 בשעה 00:00
הוספת קישורים עבור תשלומי ביטוח לאומי בדף הדוחות רישום תיעוד דיווחים למע"מ ולמס הכנסה על 0% מע"מ אוטומטית שינוי "לקוח לדוגמה, ספק לדוגמה" ל"לקוח כללי, ספק כללי" והגדרתם כברירת מחדל ללקוחות חדשים סגירת חלון "שינוי שם עמודה" אוטומטית לאחר השינוי החלפת המינוח "חברות" ל"ארגונים" בכל האתר הוספת תמיכה בפלטור על שדות מסוג "טקסט ארוך" החלפת הכותרות בכל האתר ל-Breadcrumbs החלפתי כפתורי "עוד" / "הגדרות מתקדמות" לכפתורים בצבע תכלת החלפת כפתורי "מצב עריכה" ו"הוסף שדה" לכפתור עם תפריט בדף תצוגת כרטיס החלפ...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (16/01/2014)

עדכוני מערכת (15/01/2014)

פורסם ב-15/01/2014 בשעה 00:00
אי אפשר לסנן לפי הרבה פרמטרים בעיה ברזולוציות נמוכות כשמוחקים שדה מ-"הגדרת כרטיס", תצוגות שהמשתמש הגדיר ובהן השדה הזה, משאירות את השדה בתצוגה... ניסיתי לערוך תצוגה. למחוק ממנה שדה מהאמצע. זה הפיל את התצוגה... הוספת קישור ל"העלאת מספר הוצאות" בדף הראשי של ניהול החשבונות + הוספת קישורים מהירים עבור הוספת הכנסות החלפת כל הטבלאות באתר לטבלאות רספונסיביות ותואמות Bootstrap הוספת היסטוריית תשלומים בדף היסטוריה במידה והחיוב הראשון נכשל - לא צריך לשמור את החבילה בכלל שליחת מייל התראה על תקלות באתר הו...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (15/01/2014)

עדכוני מערכת (14/01/2014)

פורסם ב-14/01/2014 בשעה 00:00
התראה לפני מחיקת כרטיס תמיכה בצפיה בדף החבילות למבקרים
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (14/01/2014)

עדכוני מערכת (13/01/2014)

פורסם ב-13/01/2014 בשעה 00:00
הוספת סוגי המסמכים "חשבונית" ו"חשבונית/קבלה" לעוסקים פטורים ולעמותות לעשות סדר בסטטוסים
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (13/01/2014)

עדכוני מערכת (09/01/2014)

פורסם ב-09/01/2014 בשעה 00:00
החלפת דף "שאלות נפוצות" בדף רגיל (במקום IFrame של גוגל דוקס) הוספת Captcha ב"צור קשר" למבקרים ותיקון באג אפשרות "הוספת שדה" מתוך עריכת כרטיס עדכון גרסה ראשונה עם Bootstrap! תודה לרונן טבע על כל העזרה!
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (09/01/2014)

עדכוני מערכת (08/01/2014)

פורסם ב-08/01/2014 בשעה 00:00
איך מאפשרים ליצור סדר במספר ערכים של שדה מסוג מספר ערכים? הגבלת שמות הכרטיסים בתצוגת כרטיס ל-100 תווים הגבלת שמות הכרטיסים בכותרות ל-40 תווים פוקוס אוטומטי על שדות לא תקינים בטפסים + Highlight החיפוש מציג גם שדות מכרטיסים שכבר נמחקו...
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (08/01/2014)

עדכוני מערכת (07/01/2014)

פורסם ב-07/01/2014 בשעה 00:00
שיפור תצוגת הפילטרים הגדרה שמאפשרת לא לבצע את החיובים באשראי בכלל (ולכן גם לא לבקש כרטיסי אשראי) הגדרה שמאפשרת לא ליצור מסמכים בבילינג בכלל אוטומטית Case Sensitive הגבלת מספר המאפיינים ליישות? סתם בשביל למנוע תקלות ועומסים? יש צורך? (50) צריך ליצור התראות אחרות להקלדה לא מתאימה לכל סוגי השדות
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (07/01/2014)

עדכוני מערכת (06/01/2014)

פורסם ב-06/01/2014 בשעה 00:00
חסר "יציאה ללא שמירה" בעריכת תצוגת פרטים
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (06/01/2014)

עדכוני מערכת (01/01/2014)

פורסם ב-01/01/2014 בשעה 00:00
יש צורך להגדיר למלכ"ר ועוסק פטור שלא יוצאת חשבונית בבילינג, אלא רק קבלה להוסיף הגדרת "בנק" לתשלומים לחסום את אפשרות העריכה במידה וקיימים פילטרים מותנים הצגת הערה בעריכת פרטי חברה - כי השינוי יגרום לעריכת תצוגת כל המסמכים הקיימים שינוי סדר הכפתורים בתפריט הצדדי שינוי המלל "מערכת ניהול כללית" ל"ניהול כללי" הוספת הגדרת "חסום ליצירת כרטיסים חדשים" ברמת סכמה תקלה בעדכון פרטי ארגון
לחצו המשך קריאה - עדכוני מערכת (01/01/2014)
פוסטים לפי שנים: עדכוני גרסאות (2020) , עדכוני גרסאות (2019) , עדכוני גרסאות (2018) , עדכוני גרסאות (2017) , עדכוני גרסאות (2016) , עדכוני גרסאות (2015) , עדכוני גרסאות (2014) , עדכוני גרסאות (2013) , עדכוני גרסאות (2012)