OFFICEGUY

עדכוני מערכת (20/08/2014)

עדכוני מערכת (20/08/2014)
 • שיפור פורמט ההדפסה של המסמכים
 • שיפור תצוגת מחיקת כרטיסים מתוך עריכת תצוגה טבלאית
 • אפשרות הפקת הזמנה/חשבונית עסקה מתוך הצעת מחיר
 • אפשרות הפקת חשבונית עסקה/מס מתוך הזמנה
 • תמיכה בהפקת חשבונית מס/קבלה מתוך חשבונית עסקה שבה הסכומים כוללים מע"מ
 • הצגת תאריך הפרעון בתשלומים תמיד (גם כאשר התאריך זהה ליום)
 • העברת דף לוג עדכונים לעזרה, והסתרת המשימות העתידיות
 • שיפור התמיכה בטעינת קבצי CSV לשדות "חודש"
 • שיפור התמיכה ב-API עבור האפליקציות
 • הוספת כפתור "יציאה ממצב עריכה"
 • סימון תיקיות מוסתרות ב"מצב עריכה"
 • החלפת תיבת בחירת שדה חדש לתיבה נוחה יותר
 • שיפורים בתרגומים של המערכת (דפים נוספים, אפליקציות נוספות)
 • אפשרות שליחת מסמך טיוטה בדוא"ל
 • מעבר ל-Fontello
 • שימוש באפליקצית דוא"ל יוצא עבור ניהול החשבונות וניהול התשלומים
 • שימוש באפליקצית דוא"ל יוצא עבור התראות בדוא"ל
 • הוספת ממשקי API לדוא"ל יוצא
 • הוספת ממשקי API ל-CRM
 • שכתוב ונרמול כל ממשקי ה-API באתר
 • הוספת תמיכה בשליחת קבצים מתוך אפליקצית דוא"ל יוצא
 • הוספת תיקיית "משתמשים" בכל ארגון
 • מעבר ל-Rexster
 • אפשרות הזמנת משתמשים ללא שליחת מייל
 • אפשרות שחזור כרטיסים שנמחקו מהמערכת
 • שיפורי ביצועים בתהליכי יצירת תיקיות, תצוגות וכרטיסים
 • שינוי תצוגת "מצב עריכה"
 • גרסה ראשונה של תשתית בנית האפליקציות
פוסטים לפי תגיות: , עדכוני גרסאות

תגובות הגולשים

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.