OFFICEGUY

הנפקת מסמכים לאחר תשלום - חנות וירטואלית באינטרנט - OfficeGuy

איך משנים את סוג המסמך שיונפק בעקבות תשלום בחנות?

אפליקציית חנות וירטואלית מאפשרת לכם לבחור איזה סוג מסמך יונפק לאחר תשלום בחנות הוירטואלית:
  • חשבונית מס קבלה (או חשבון/קבלה לפטורים ממע"מ)
  • חשבונית מס (או חשבון לפטורים ממע"מ)
  • קבלה 
  • קבלת תרומה (גם עם סעיף 46)
  • דרישת תשלום
  • הזמנה
  • או לא להנפיק מסמך בכלל.
ניתן לבחור את סוג המסמך בהגדרות החנות הוירטואלית, תחת "אפשרויות מתקדמות > מסמך ליצירה בתשלום".
לתשומת הלב, ישנה חובה להנפיק קבלה כלשהי מיד בעת קבלת התשלום.