OFFICEGUY

פוסטים בפייסבוק (שנת 2013)

פוסט פייסבוק מתאריך 09/10/2013 בנושא מערכת OfficeGuy - מערכת לניהול העסק

פורסם ב-09/10/2013 בשעה 15:52
הוצאנו היום אפליקציה לאנדרואיד! גרסה 1.0של גרסת ה-"מובייל" של המערכת! כרגע, האפליקציה היא רק הדמיית-דפדפן, אבל היא כבר מקלה עליכם את הגישה. בקרוב - פיתוחים נוספים! יכולות נוכחיות: הוצאת חשבונית/קבלה/חשבונית-קבלה/יצירת לקוח/יצירת פריט הכנסה/יצירת פריט הוצאה. הכל כמובן, תוך אפשרות לשלוח במייל ללקוחות במידת הצורך, תוך אפשרות לסרוק הוצאה לתוך המערכת, ועוד! https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.sumit לתגובות בפייסבוק, לחצו כאן
לחצו המשך קריאה - פוסט פייסבוק מתאריך 09/10/2013 בנושא מערכת OfficeGuy - מערכת לניהול העסק
פוסטים לפי שנים: פוסטים בפייסבוק (2019) , פוסטים בפייסבוק (2018) , פוסטים בפייסבוק (2017) , פוסטים בפייסבוק (2016) , פוסטים בפייסבוק (2015) , פוסטים בפייסבוק (2014) , פוסטים בפייסבוק (2013)