OFFICEGUY

איך משנים נתון כלשהו במסמך שנשמר?

בגדול, יש מעט מאוד נתונים שניתן לשנות במסמך שנשמר. הנתונים שניתן לשנות הינם הנתונים תחת הכותרת "אפשרויות נוספות".

הנתונים אותם לא ניתן לשנות:
  • מספור המסמך
  • לקוח/ה מקושר/ת למסמך
  • תאריך
  • מוצרים/שירותים
  • סכומים
  • אמצעי תשלום
  • שפת המסמך
  • אחוז המע"מ במסמך.
במידה וטעית באחד או יותר מהשדות, ניתן לזכות את המסמך, ולהפיק מסמך חדש, עם הפרטים הנכונים. קריאה נוספת.