OFFICEGUY

מה אפשר לעשות עם אפליקציית סליקות אשראי?

אפליקציית סליקות אשראי מציעה ממשק דיגיטלי, נוח וקל לתפעול, לקבלת תשלומים באינטרנט. האפליקציה מהווה למעשה מערכת לסליקת כרטיסי אשראי באמצעות מסוף סליקה המחובר אל חברת האשראי. 

חיוב האשראי יכול להתבצע בכמה דרכים:
המערכת שומרת באופן מאובטח את אמצעי התשלום של הלקוח מה שמאפשר חיוב מהיר ללא צורך בהזנה חוזרת של פרטי כרטיס האשראי המשויך ללקוח. ניתן לבצע חיובי אשראי מכל מקום ולסלוק מכל מכשיר ומכל דפדפן.

בעקבות חיוב אשראי באפליקציה יופק מסמך ללקוח והעסקה תתועד במערכת הנהלת החשבונות של OfficeGuy, גם אם החיוב בוצע במערכות חיצוניות או אתרים אחרים באמצעות ממשק API.

כדי להתחיל לסלוק במערכת יש להתקין את אפליקציית סליקות אשראי ולהתחבר אל ספק סליקה לצורך פתיחת מסוף סליקה במערכת. המערכת מציעה תהליך חיבור מהיר עבור סליקה דרך מאגד (יופיי -UPAY) או תהליך חיבור מסורבל מעט יותר לסליקה באמצעות חברת אשראי.

האפליקציה תומכת בביצוע זיכוי וביטול עסקאות באשראי וגם בעבודה במקביל עם כמה ספקים ומסופי אשראי תחת אותו ארגון.